Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDBE KOJA DOPUNJUJE U ZAKONU O SUDIJAMA


PREGLED ODREDBE KOJA DOPUNJUJE U ZAKONU O SUDIJAMA

UTVRĐIVANJE STRUČNOSTI I OSPOSOBLJENOSTI KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA

ČLAN 45A

STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU U OSNOVNOM ILI PREKRŠAJNOM SUDU PROVERAVA SE NA ISPITU KOJI ORGANIZUJE VISOKI SAVET SUDSTVA.

USPEH NA ISPITU IZRAŽAVA SE OCENAMA OD 1 DO 5.

KANDIDAT ZA SUDIJU KOJI JE ZAVRŠIO POČETNU OBUKU NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI NIJE DUŽAN DA POLAŽE ISPIT KOJI ORGANIZUJE VISOKI SAVET SUDSTVA, VEĆ SE NJEMU KAO MERILO STRUČNOSTI I OSPOSOBLJENOSTI UZIMA OCENA SA ZAVRŠNOG ISPITA NA POČETNOJ OBUCI NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI.

VISOKI SAVET SUDSTVA PROPISUJE PROGRAM I NAČIN POLAGANJA ISPITA NA KOME SE OCENJUJE STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA ZA SUDIJU. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 13.11.2015.