Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU: Uvodi se status "socijalnog preduzeća"


Organizacije civilnog društva su u saradnji s državnim institucijama pripremile Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu kojim se prvi put uvodi status "socijalnog preduzeća", saopštio je danas NALED.

"Između ostalog, stvaraju se preduslovi za uvođenje podsticaja za socijalna preduzeća koja rade na integraciji ranjivih grupa, a država i donatori imaju okvir za kreiranje programa podrške i definisanje uslova koje socijalna preduzeća treba da ispune da bi konkurisala za sredstva", objasnio je Đorđe Vukotić, ekspert Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje.

Osim statusa socijalnog preduzeća, predloženim rešenjima se definiše socijalno preduzetništvo u skladu sa međunarodnim standardima i praksom, uvažavajući interese privatnog sektora da budu prepoznati kao deo sektora socijalnog preduzetništva kada god obavljaju aktivnosti od posebnog interesa za društvo, kao i interesi države i javnog sektora da se zakonom ne propišu obaveze za koje nema sredstava u budžetu.

Na Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu su uz državne institucije radili predstavnici organizacija koje imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju podrške izgradnji ekosistema za razvoj socijalnog preduzetništva - članice Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, predstavnici NALED-a, Građanskih inicijativa, Evrokontakta iz Kruševca, Grupe 484, i drugi predstavnici civilnog sektora i socijalnih preduzeća, a uz podršku Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje.

Izvor: Vebsajt Danas, 12.10.2019.
Naslov: Redakcija