Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU: Savet stranih investitora zalaže se za izmenu Zakona i uvođenje e-menice


Smanjenje birokratije, uvođenje e-menice, transparentnije donošenje zakona u oblasti poreza i izmene Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) unapredili bi poslovni ambijent u Srbiji, mišljenja je Aleksandar Ljubić, izvršni direktor Saveta stranih investitora (FIC).

"Srbija nastavlja stabilan, ali umeren napredak u unapređivanju poslovne klime. Mi se zalažemo za ukidanje nepotrebne birokratije i samim tim za olakšanje poslovanja za sve investitore, strane i domaće", kaže Ljubić.

Smanjenje administracije i uopšte proces digitalizacije je, smatra, od presudnog značaja pre svega za lakše poslovanje samih kompanija, a s druge strane za smanjenje nepotrebnih troškova.

"Mnogo toga je urađeno na digitalizaciji, međutim postoji mali segment koji nije završen, kao što je, recimo, digitalna menica", kaže Ljubić i objašnjava da privrednik danas može iz svoje kancelarije elektronskim putem da završi sve, ali da i dalje mora da ide u banku da bi potpisao menicu.

"Srbija ima sve instrumente da joj to više nije potrebno, i NBS ima evidenciju menica i sertifikovane digitalne potpise, ali uvek imamo taj jedan korak da završimo i napravimo savršen sistem. Nema razloga da papirna menica ne postane relikt", naglašava on.

Kada je reč o stvarima kojima strani investitori nisu zadovoljni, Ljubić navodi da je ključno da se uspostavi dosledna primena zakona, pre svega u oblasti poreza, da se unapredi vladavina prava sa jednakim pravilima igre za sve investitore.

"Potrebno je povećati transparentnost u donošenju poreskih zakona, uz obavezne javne rasprave. FIC predstavlja velike multinacionalne kompanije i jednostavno smatramo da je potrebno da se pre bilo koje izmene propisa, bez obzira da li su tehničke ili suštinske, obaveste velika poslovna udruženja", navodi on.

Dodaje da ne žele da te informacije saznaju iz sredstava javnog informisanja, već da ih dobijaju od partnera u Vladi, kao i da učestvuju u donošenju tih propisa.

"Naš odnos sa Vladom nije sprint, nije to od danas do sutra, već više maraton. Želimo stabilno okruženje, stabilnog partnera i to je ono na čemu ćemo insistirati u narednom periodu", kaže Ljubić.

Na pitanje koji je najveći izazovi za Vladu u ovoj godini, ponavlja da su mnoge stvari urađene, ali da je ono gde je, po njemu, najmanje učinjeno - Zakon o deviznom poslovanju.

"Smatramo da taj zakon nije adekvatan situaciji u kojoj danas posluju velike banke i kompanije u Srbiji. Naš razgovor sa Vladom traje već skoro deceniju u vezi sa tim zakonom, a vrlo brzo ćemo predstaviti Vladi i NBS analizu koju smo uradili zajedno sa ostalim poslovnim udruženjima".

Novi Zakon o deviznom poslovanju bi, prema njegovim rečima, Srbiji omogućio novi rast i u ovom momentu je jako bitan kako bi Srbija uhvatila korak sa zapadnim zemljama.

Kao najbolji vladin potez ističe Zakon o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018 i 31/2019) i Zakon o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019).

"Smatramo da su to suštinski bitni zakoni s obzirom na to da je Srbija ne tako davno proglašena za lidera u privlačenju stranih investicija. U kompanijama koje su članice FIC-a radi dosta stranaca zbog čega nam je drago da je Vlada imala sluha za ove zakone. Odlično je što će sada na jednom mestu biti izdavane i radne i dozvole za boravak i što će stranci sada moći i u našim predstavništvima u inostranstvu da pokrenu taj postupak", rekao je izvršni direktor FIC-a, Aleksandar Ljubić.

Izvor: Vebsajt RTV, 11.10.2019.
Naslov: Redakcija