Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU ELEKTRONSKE NAPLATE PUTARINE, POSEBNIM USLOVIMA I TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA EVROPSKU ELEKTRONSKU NAPLATU PUTARINE I ELEMENTIMA INTEROPERABILNOSTI: Predviđena dva načina beskontaktnog plaćanja putarine: pripejd i postpejd


Pravilnik o načinu elektronske naplate putarine, posebnim uslovima i tehničkim zahtevima za evropsku elektronsku naplatu putarine i elementima interoperabilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019 - dalje: Pravilnik) predviđa dva načina beskontaktnog plaćanja putarine: pripejd i postpejd.

U Pravilniku, koji je stupio na snagu 12. oktobra 2019. godine, se navodi da je pripejd sistem dopunjavanje elektronskog uređaja za plaćanje putarine unapred plaćenim iznosom.

U postpejd sistemu elektronska naplata putarine vrši se na osnovu ispostavljenih računa u skladu sa ugovorom zaključenim između korisnika ENP i upravljača državnog puta ili ovlašćenog distributera.

ENP sprovodi upravljač državnog puta tako što se vozilima koja poseduju uređaj za ENP omogući prolazak posebno označenim saobraćajnim trakama bez zaustavljanja i upotrebe gotovinskog plaćanja.

Korisniku ENP obračunaće se i naplatiti na licu mesta ili u naknadnom postupku najduža relacija odgovarajuće deonice, bez obzira na mesto stvarnog ulaska i izlaska sa autoputa, u zavisnosti od kategorije vozila, kao i troškovi vanrednog postupka, u sledećim slučajevima:

1)         kada korisnik ENP sprovede elektronsku registraciju uzastopnog ulaska i izlaska na istoj naplatnoj stanici, naplata se vrši automatski, umanjenjem sredstava sa uređaja za ENP. Ukoliko korisnik ENP nema dovoljno sredstava na uređaju za ENP, u obavezi je da izvrši dopunu uređaja za ENP u skladu sa odlukom koja uređuje visinu naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta;

2) kada na uređaju za ENP ne postoji registrovan ulaz prilikom uključenja na autoput;

3) kada na istoj naplatnoj stanici korisnik ENP sprovede elektronsku registraciju na više od jedne naplatne trake, bez instrukcija ovlašćenog lica JP "Putevi Srbijeˮ;

4) kada korisnik ENP sprovede elektronsku registraciju uređaja za ENP bez vozila na naplatnoj stanici;

5) kada korisnik ENP sprovede elektronsku registraciju prelaska stanice za naplatu putarine vozilom čije registarske oznake ne odgovaraju podacima sa uređaja za ENP (osim u slučaju vozila I kategorije kada je dozvoljeno korišćenje uređaja za ENP za više vozila iste kategorije);

6) kada se utvrdi da je prilikom podnošenja reklamacije korisnik ENP dao pogrešnu informaciju o ulaznoj stanici;

7) kada se na izlaznom naplatnom mestu utvrdi da je od trenutka ulaska na autoput isteklo 24 časa;

8) kada korisnik ENP sa uređajem za ENP dođe na kanal predviđen za naplatu isključivo putem sistema magnetne kartice, obeležen svetlosnom signalizacijom.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 11.10.2019.
Naslov: Redakcija