Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Objavljena odluka o neustavnosti i nezakonitosti Pravilnika o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji Grada Beograda, čime je isti prestao da važi


Ustavni sud doneo je na sednici održanoj 8. juna 2017. godine odluku da Pravilnik o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2009 - dalje: Pravilnik), donet 2009. godine, nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i zakonom, objavljeno je u "Sl. glasniku RS".

Sud je odbacio i zahtev da se zastane sa postupkom za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti tog Pravilnika.

Ustavni sud je, povodom podnete inicijative, 2016. godine pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Pravilnika, jer se za Sud kao sporno postavilo ustavnopravno pitanje da li je gradonačelnik Beograda prekoračio nadležnosti izvršnog organa utvrđene Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr. zakon) i Zakonom o glavnom gradu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr. zakon) kada je doneo osporeni Pravilnik, imajući u vidu da taj akt sadrži norme koje na opšti način određuju uslove za postavljanje sredstava za oglašavanje i dokumentaciju (koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za njihovo postavljanje)", navodi se u odluci.

Pošto je Ustavni sud doneo odluku o pokretanju postupka, kabinet aktuelnog gradonačelnika Beograda, 5. januara 2017. godine je odgovorio da je, u skladu sa Zakonom o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016) koji je se primenjuje od 6. maja 2016. godine, Skupština Grada Beograda donela novu Odluku o oglašavanju na teritoriji Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2016, 126/2016 i 36/2017), kojom je prestala da važi prethodna Odluka o oglašavanju na teritoriji Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2007, 34/2009, 16/2010 i 44/2014), koja je bila pravni osnov za donošenje osporenog Pravilnika.

Sporni Pravilnik je donet 2. juna 2009. godine.

Ustavni sud je utvrdio da osporeni Pravilnik u pretežnom delu sadrži norme, koje na opšti način određuju uslove za postavljanje i sredstava za oglašavanje i posebnih objekata za oglašavanje, a i kad je u pitanju zahtevana dokumentacija za izdavanje dozvole. Po oceni Ustavnog suda, Pravilnik je time učinjen "opštim pravnim aktom", a ne aktom donetim u izvršavanju Odluke.

Ustavni sud je utvrdio da gradonačelnik grada Beograda nije bio ovlašćen za donošenje osporenog pravilnika u delu kojim je ovim aktom na opšti način uredio pitanja u vezi sa postavljanjem sredstava za oglašavanje i posebnih objekata za oglašavanje na teritoriji Beograda.

Odredbe su, kako se navodi, u pretežnom delu opšteg karaktera, pa odredbe sprovedbenog karaktera (donete u izvršavanju) ne bi mogle samostalno da opstanu u pravnom poretku, pa osporeni Pravilnik, prema oceni Ustavnog suda, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

Pravilnik je prestao da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda, odnosno 10. oktobra 2017. godine.

Izvor: Vebsajt N1, 13.10.2017.
Naslov: Redakcija