Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Razlozi za donošenje potpuno novog zakona leže u potrebi usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Najznačajnija novina se odnosi na uvođenje domaćih funkcionera u grupu viskorizičnih klijenata


Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 28. septembra 2017. godine, usvojen je Nacrt zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma je dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srbije, radi usvajanja po hitom postupku.

Razlozi za donošenje potpuno novog zakona leže u potrebi usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim propisima Evropske unije, pre svega sa 4. direktovom EU o zabrani upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma, kao i sa 40 preporuka FATF.

Osim toga, Srbija je tokom 2016. godine bila predmet procene od strane komiteta Saveta Evrope Manival i jedan od razloga za donošenje zakona je i potreba usaglašavanja zakona sa preporukama datim u izveštaju komiteta Manival.

Najznačajnije novine u Predlogu zakona se odnose na uvođenje domaćih funkcionera u grupu viskorizičnih klijenata. Domaći funkcioneri su lica koja obavljaju ili su u poslednje četiri godine obavljali visoku javnu funkciju u državi. Predsednik države, predsednik Vlade, ministar, sudija Ustavnog suda i mnogi drugi visoki funkcioneri, kao i članovi njihove uže porodice i bliži srodnici će biti u kategoriji visokog rizika.

Osim ove novine, Predlog zakona donosi niz novina u vezi sa procenom rizika stranaka, pribavljanjem podataka o poreklu novca, nadzorom, nekim specifičnim kategorijama visokog rizika i dr.

Izvor: Redakcija, Milunka Milanović, 15.10.2017.