Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA: USVAJANJE OVOG PROPISA KAO I REGISTRA KVALIFIKACIJA OčEKUJE SE POčETKOM 2016. GODINE


Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nema Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK), rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđan Verbić, najavljujući da bi Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija, kao i Registar kvalifikacija, koji će bolje povezati obrazovanje i privredu, trebalo da budu usvojeni početkom 2016. godine.

NOK treba da pokaže šta određena osoba ume i može da uradi, a ne samo koju školsku spremu ima i koju školu je završila, objašnjava ministar, dodajući da će u kvalifikaciju biti uneto i ono što je stečeno tokom neformalnog obrazovanja.

Nacionalna služba za zapošljavanje nema ažuriran Registar zanimanja, već se ravna prema spisku zanimanja koji je pisan pre više od 25 godina. Od tada su se desetine zanimanja ugasile, a nastalo je bar toliko novih. To stvara mnoge probleme prilikom zapošljavanja.

Ministar je dodao da bi početkom 2016. godine trebalo da bude uspostavljena i posebna služba koja će biti na usluzi građanima i privredi i odgovarati na sva njihova pitanja u vezi sa NOK i potrebama tržišta rada.

Ministar poručuje da je važno da se povede široka javna rasprava o NOK-u i da se uključe svi socijalni partneri - država, poslodavci i sindikati, istakavši da u ovom slučaju pod sindikatima ne misli samo na "prosvetne" već na sve granske sindikate.

Prema njegovim rečima, NOK treba da posluži poslodavcima da postave konkretne zahteve obrazovnom sistemu, šta žele od obrazovanja, kakve kadrove.

NOK je katalog nivoa stečenih kvalifikacija sa opisima ishoda učenja koji svakom nivou odgovoraju bez obzira na način i oblast na koji je neka kvalifikacija stečena.

Na primer Evropski okvir kvalifikacija sadrži osam nivoa definisanih prema veštinama i kompetenacijama, koje neka osoba ima.

Izvor: Vebsajt Blic, 14.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija