Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: POSLANIK PODNEO PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU


U Narodnu skupštinu Republike Srbije, 15. oktobra 2015. godine, podnet je Predlog zakona, čiji je predlagači poslanik u Narodnoj skupštini.

Reč je o Predlogu zakona o dopunama Zakona o porezima na imovinu, čiji je predlagač narodni poslanik Aleksandar Senić.

U obrazloženju predlagača navodi se da se Predlogom zakona o dopunama Zakona o porezima na imovinu predlaže uvođenje tri nova člana i to:

  1. člana kojim se predviđa da osnovica, a time i iznos poreza na imovinu za nepokretnosti za 2015. godinu i naredne godine ne može biti veći u odnosu na iznos poreza na imovinu za nepokretnosti za 2014. godinu, sve dok važe Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014) i Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014).
  2. člana kojim se propisuje da se odluke nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava kojima je utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti za 2015. godinu u iznosu većem od osnovice utvrđene za 2014. godinu, kao i pojedinačni pravni akti doneti na osnovu tih odluka, poništavaju.
  3. člana kojim se predviđa se da poreski obveznik koji je platio porez na imovinu za nepokretnost za 2015. godinu u većem iznosu, ima pravo na povraćaj preplaćenog iznosa poreza ili pravo da preplaćeni iznos poreza koristi kao poreski kredit u narednoj godini.
Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 15.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija