Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: ZAVRšENA REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEšTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANJA ODREđENIH POLITIčKIH STRANAKA ZA 2014. GODINU


Državna revizorska institucija (DRI) uručila je 13. oktobra 2015. godine Srpskoj naprednoj stranci, Socijalističkoj partiji Srbije i Demokratskoj stranci nacrte izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu.

Nacrti izveštaja o reviziji su poverljivi. Stranke imaju pravo da ulože prigovor na nacrt izveštaja o reviziji u roku od 15 dana. Ukoliko bude prigovora, Institucija će održati raščišćavajuće sastanke sa predstavnicima stranaka, što praktikuje i sa ostalim subjektima revizije - rekao je Radoslav Sretenović, generalni državni revizor.

Nakon nacrta, Institucija će strankama uručiti predloge, a onda, krajem novembra 2015. godine, i konačne izveštaje o reviziji.

Do objavljivanja konačnih izveštaja o reviziji, Državna revizorska institucija neće saopštavati nalaze iz izveštaja, jer su i nacrt i predlog izveštaja poverljivi, navodi se u saopštenju DRI.

Sprovođenje revizije ove tri političke partije DRI je počela početkom juna na osnovu Programa revizije za 2015. godinu.

Izvor: Vebsajt Državna revizorska institucija, 14.10.2015.
Naslov: Redakcija