Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: SKRAćENE SU I UPROšćENE PROCEDURE IZDAVANJA SVIH VRSTA DOZVOLA, KOJE ćE SE UBUDUćE IZDAVATI ZA šEST MESECI DO GODINU DANA. NACRTOM PROPISA PREDLAżE SE DA SE POJEDINE VRSTE NAKNADA KOJE SU RANIJE JEDNOKRATNO PLAćANE, MOGU PLATITI NA RATE, DOK SU GEOTERMALNE VODE ISKLJUčENE IZ PLAćANJA NAKNADA, JER JE TO PITANJE REšENO DRUGIM ZAKONIMA, A DATA JE I VEćA NADLEżNOSTI GEOLOšKOM I GEODETSKOM INSTITUTU


Usvajanje novog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji treba da omogući veća privlačenja investitora u tu oblast, očekuje se do kraja 2015. godine, najavila je državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike, Mirjana Filipović.

Ona je istakla da je Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima prošao sve skupštinske odbore i da se očekuje da će biti usvojen na nekoj od narednih sednica Vlade Republike Srbije, a potom do kraja godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Nacrtom zakona biće otklonjene sve manjkavosti važećeg Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011), ne koje su investitori imali primedbe.

Skraćene su i uprošćene procedure izdavanja svih vrsta dozvola, koje će se ubuduće izdavati za šest meseci do godinu dana.

Nacrtom zakona predlaže se da se pojedine vrste naknada koje su ranije jednokratno plaćane, mogu platiti na rate, dok su geotermalne vode isključene iz plaćanja naknada, jer je to pitanje rešeno drugim zakonima, a data je i veća nadležnosti Geološkom i Geodetskom institutu.

Filipović je navela da će rudne rente ostati na istom nivou, a da je u planu donošenje Zakona o naknadama kojim će biti obuhvaćene sve rudne rente, na kome radi Ministarstvo finansija.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 15.10.2015.
Naslov: Redakcija