Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GODIŠNJE SAVETOVANJE SUDIJA U VRNJAČKOJ BANJI: MINISTAR PRAVDE NAJAVIO MOGUćNOST FORMIRANJA SAMO JEDNOG APELACIONOG SUDA ZA PODRUčJE CELE SRBIJE, IZMEšTANJE IZVRšENJA I DRUGIH "SIMULOVANIH" POSLOVA IZ SUDOVA, KOJI ćE SE UBUDUćE BAVITI SAMO SUđENJEM - KRIVICOM I PARNICOM, UVOđENJE SUDIJSKIH TOGA I RADNIH UNIFORMI ZA ZAPOSLENE U SUDOVIMA


Radi ujednačavanja sudske prakse razmatra se mogućnost ukidanja četiri apelaciona suda i formiranje jednog za područje cele Srbije, izjavio je ministar pravde, Nikola Selaković.

Ministar je takođe najavio izmeštanje izvršenja i drugih "simulovanih" poslova iz sudova, koji će se ubuduće baviti samo suđenjem - krivicom i parnicom.

"Neujednačena sudska praksa košta našu državu mnogo. To najbolje znaju sudije Ustavnog suda i mi iz Ministarstva pravde kada nam iz Strazbura stignu odštetni zahtevi za naplatu", rekao je Selaković.

Prema njegovim rečima, Srbiji nisu potrebna četiri pravna područja i različita tumačenja istog pravnog činjeničnog stanja. Zbog toga će, kako je naveo, u razgovorima sa Vrhovnim kasacionim sudom razmotriti formiranje jednog apelacionog suda.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević pozdravio je predlog ministra pravde da se formira jedan apelacioni sud za područje cele Srbije, kako bi se doprinelo ujednačavanju sudske prakse, ali i efikasnosti sudova.

Kada imamo jedan sud koji je doneo odluku, ona obavezuje sve sudije tog suda, a ovako imamo četiri apelacije i svaka ima svoje mišljenje, na kraju kasacioni arbitrira, ali nema mehanizam da ih natera da se usaglase, ukazao Milojević.

On je istakao da je predlog ministra pravde podržao i veliki broj sudija.

Ukoliko bi se ovo rešenje sprovelo, odeljenja apelacionih sudova bi radila kao i do sada, s tim što ne bi imali četiri predsednika i imali bi jedno odeljenje sudske prakse koja bi bila obavezujuća za sva odeljenja.

Sada to nije slučaj, jer sva četiri suda mogu da sude različito, naglasio je predsednik VKS i istakao da bi jedan apelacioni sud imao jedan stav, što bi uveliko doprinelo i povećanju efikasnosti sudova.

On je ukazao da je veći problem ujednačavanja sudske prakse u parnici, nego u krivici.

"U krivici nije toliki problem. Problem je izuzetno mali priliv predmeta, a radi se o sudovima sa velikim brojem sudija", naveo je Milojević i istakao da je u krivičnoj materiji priliv drastično opao, zbog male apelacije i mehanizama, kao što su odlaganje krivičnog gonjenja i sporazum o priznanju krivice, uvedenih tužilačkom istragom.

Zakonik o krivičnom postupku("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) smanjio je priliv krivičnih predmeta u sudovima, napomenuo je Milojević i podsetio da se u SAD 95 odsto slučajeva rešava sporazumima i priznanjima, a malo ih dolazi pred sud i porotu.

Ministar je takođe istakao da će novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, omogućiti rešavanje problema starih predmeta iz materije izvršenja, tačnije oko dva miliona starih predmeta.

"Ovim zakonom će izvršenje biti izmešteno iz suda. Sudovi će se ubuduće baviti samo suđenjem - krivicom i pranicom. I ništa više - ostale simulovane poslove, koji služe da podignu rezultate rada, više neće raditi sudije", naveo je ministar pravde.

Ministar je najavio zapošljavanje oko 200 pripravnika u sudovima, koji treba da pomognu sudijama da rade još efikasnije.

Ministar je najavio još jednu novinu. Naime, od nove godine sve sudije u Srbiji će dobiti sudijske toge, a zaposleni u sudovima radne uniforme. Sudije bi tako od januara 2016. godine trebalo da tokom suđenja nose crne odežde sa belim okovratnicima, kako se do sada videlo samo u inostranim filmovima. Zaposleni u sudskoj administraciji će dobiti uniforme u skladu sa njihovim zaposlenjima, zapisničari, sudska straža.

Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Majkl Devenport, istakao je poručio je srpskim sudijama da imaju najveću dužnost, odgovornost, pa čak i privilegiju da garantuju vladavinu prava u Srbiji.

"Vladavina prava je sistem u kom se zakoni sprovode, ali i duh u kome se štite osnovna prava. To je sistem u kome se pravda ne samo primenjuje, već se ona i vidi. Tu niko nije iznad zakona", rekao je Devenport.

Prema njegovim rečima, ključ vladavine prava se nalazi u nezavisnom i nepristrasnom sudstvu u kom sudije mogu da sprovode pravdu samo prema zakonu i sopstvenoj savesti.

Napominjući da zakonodavstvo koje definiše nezavisnost sudstva samo po sebi nije dovoljno za osiguranje nezavisnosti, on je naglasio da praksa mora da osigura da sudska vlast efikasno sprovodi vladavinu prava.

Devenport je ukazao da će predstojeći pregovori sa EU biti odlični mehanizam za praćenje procesa reformi u sudstvu i za upoređivanje rezultata.

Trodnevnom savetovanju sudova "Sudijski dani 2015" koje organizuje Vrhovni kasacioni sud, prisustvuju pored ostalih gostiju iz regiona i SAD, šef misije OEBS Piter Burhard, ambasador Holandije Henrik van der Dor.

Ovo savetovanje okupilo je više od hiljadu sudija, tužilaca, advokata, profesora i drugih pravnika iz Srbije i regiona, među kojima pored srpskih stručnjaka svoje referate i izlaganja predstavljaju i predstavnici Američkog pravosuđa.

Na dnevnom redu skupa biće i sporna pitanja koja se javljaju u praksi, zatim predstojeće izmene Krivičnog zakonika, sudska zaštita uzbunjivača, zaštita prava na suđenje u razumnnom roku, primena procesnog krivičnog zakonodavstva, pitanja azila i drugo.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 15.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija