Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU: Popunjeno 18 od 35 dualnih obrazovnih profila, najveće interesovanje za vazduhoplovne smerove


Zakona o dualnom obrazovanju

Od septembra počinje puna primena zakona o dualnom obrazovanju, koja će da se odvija u 72 škole širom naše države.

Najveće interesovanje za profile u avijaciji za koje đake školuje Vazduhoplovna akademija.

Dualno obrazovanje počinje punom parom. Tek svršeni osmaci, koji su u junu odabrali neki od ponuđenih obrazovnih profila po ovom modelu školovanja, biće prva generacija učenika koja će se obrazovati uz punu primenu Zakona o dualnom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017). Blizu 480 kompanija ponudilo je mesta za učenje kroz rad za 2.790 đaka i podržalo je 72 škole u realizaciji jednog od 35 dualnih obrazovnih profila. Popunjeno ih je 18.

Poslodavci se pripremaju za "nastavu". Za kompanije koje su pokazale interesovanje i želju da se uključe u dualno obrazovanje, ovo leto je izuzetno radno. Obavljaju poslednje provere i pripreme za prijem novih đaka u septembru.

Kao i ranijih godina, privreda je najveću zainteresovanost iskazala za proizvodnim obrazovnim profilima kao što je, na primer, bravar-zavarivač, za koji je ponuđeno 585 mesta za učenje kroz rad u čak 27 srednjih škola. Veoma tražen bio je i obrazovni profil modni krojač, sa ponuđenih 360 mesta u 12 srednjih škola u 12 lokalnih samouprava, kao i profil operater mašinske obrade. Za njega je bilo 270 mesta za učenje kroz rad u 15 srednjih škola.

Učenici su, međutim, imali drugačije želje. U prvom krugu upisa đaka u srednje škole, od ponuđenih 35 obrazovnih profila u potpunosti je popunjeno 18 i upisan je 2.381 učenik. To je 85 odsto od planiranog broja.

- Učenici su pokazali najveće interesovanje za "vazduhoplovne profile", za koje đake školuje Vazduhoplovna akademija, uz atraktivnu podršku nekoliko kompanija i državnih institucija - objašnjavaju u PKS. - Među 11 profila iz oblasti vazduhoplovstva, u ponudi je bilo i više profila iz oblasti mehatronike - mehatroničar za raketne, za radarske i za transportne sisteme, zatim avio-tehničar, tehničar za vazdušnu bezbednost i slično. Takođe, učenici su popunili sva ponuđena mesta za obrazovne profile tehničar mehatronike, tehničar za logistiku i špediciju, tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje, električar, poslastičar, pekar i trgovac.

Uvođenje dualnog obrazovanja po pravilu počinje od proizvodnih, odnosno tehničkih profila, jer tu najviše do izražaja dolazi potreba povezanosti sa konkretnim zahtevima radnih mesta i upravo taj kadar u velikoj meri utiče na udeo u bruto domaćem proizvodu. Najveći broj tih profila traži od učenika da imaju određene predispozicije da bi mogli lako savladati gradivo, kako u školi tako i u kompaniji. Negde je potrebna precizna ruka, negde oštro oko, a negde sigurnost i smirenost u radu.

Učenici koji su završili ili su na završnoj godini dualnog obrazovanja gotovo su jednoglasni u zaključku da je neophodno u kompaniji pokazati trud i volju kako bi se sve što se uči savladalo. Tako se, kažu, i kompanija zainteresuje za đake i ponudi najboljima posao. Takvi učenici, koji su zainteresovani, obično završavaju srednju školu sa dilemom da li nastaviti školovanje ili prihvatiti posao u kompaniji u kojoj je realizovano učenje kroz rad.

- Mladi koji imaju praktičnog, zanatskog talenta mogu kroz ovaj model obrazovanja da ga razviju i da istovremenom steknu kvalifikaciju - ističu u PKS. - Dualno obrazovanje je pre svega namenjeno mladima koji vole izazov i inovacije, a imaju sklonosti za obavljanje poslova za koje treba završiti neki od obrazovnih profila po dualnom modelu, jer će se njihov način učenja, boravkom i u školi i u kompaniji, razlikovati od klasičnog. Cilj je da se, zahvaljujući razvijanju sveobuhvatnih stručnih kompetencija, dođe do boljih izgleda za zapošljavanje svršenih učenika zanatsko-tehničkih profila, čime bi se doprinelo povećanju konkurentnosti i razvijanju sektora privrede sa potencijalom rasta i zapošljavanja mladih. Boravkom u realnom radnom okruženju moći će vrlo rano da nauče šta je odgovornost i šta je timski rad, gde se sopstvenim nezalaganjem ili lošijim radom mogu i drugi članovi kolektiva ugroziti.

Učenici koji su među prvima već pohađali dualno obrazovanje, školovali su se za proizvodna zanimanja - industrijski mehaničar, bravar-zavarivač, električar. Njihova iskustva su veoma pozitivna, naročito stoga što su bili u mogućnosti da ono što uče u teoriji vrlo brzo provere u praksi. Uverili su se u to da obavljanje proizvodnog zanimanja ne znači i obavljanje teškog fizičkog rada, naprotiv, to zahteva veliku koncentraciju na radnom mestu i nosi odgovornost, jer se radi na savremenim mašinama. Ovi učenici ističu da su se brzo socijalizovali, tačnije privikli na industrijsku kulturu, da su stekli radne navike, dobili samopouzdanje, da su bili u mogućnosti da i sami predlažu neka poboljšanja i izmene u proizvodnom procesu i da je dobro to što su starije kolege ozbiljno uvažavale njihove predloge. Takođe, prednošću smatraju to što su se lako uklopili u posao po završetku školovanja, a najbolje je to što imaju više opcija - da rade odmah, ali i da nastave školovanje, a često, i uz podršku tih istih kompanija, da se posle nekog vremena vrate na tržište rada, kao kadrovi koji će u rukama imati znanja i veštine koje poslodavci prepoznaju. Za učenike, ali i njihove roditelje, veoma je važno da znaju da trogodišnje školovanje jeste alternativa i da sa tako završenom školom mogu da zarađuju novac, i to veoma pristojne sume. Štaviše, osim radnog mesta i pristojne plate, svako ko upiše trogodišnje dualne profile, ako želi i ako shvati da ima potencijala da može da studira, uvek ima mogućnost da se dokvalifikuje, da završi i četvrti stepen obrazovanja i da se kasnije upiše na fakultet.

Privredna komora Srbije koja uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije, sa Privrednom komorom Austrije, realizuje projekat "Implementacija dualnog obrazovanja u Srbiji", aktivno radi na promovisanju i predstavljanju svih dualnih obrazovnih profila kako bi se učenici potpuno informisali o pravima i obavezama, ali i privukli da neki od ovih profila i upišu.

Izvor: Vebsajt Novosti, 13.08.2019.
Naslov: Redakcija