Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STATUT GRADA BEOGRADA: Zbog prenošenja nadležnosti na gradske opštine uslediće pojačana aktivnost njihovih organa


Govoreći o Odluci o promeni Statuta Grada Beograda, koja je stupila na snagu početkom avgusta, gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić je kazao da se iz tog razloga očekuje pojačana aktivnost gradskih opština.

Gradske opštine dužne su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Statuta Grada Beograda izvrše usklađivanje svojih statuta i moraju da preuzmu nezavršene predmete najkasnije do 1. januara 2020. godine.  Sve do ovog datuma, kako ih gradske opštine budu preuzimale, predmeti će se i rešavati. Dakle, ne postoji vakuum u rešavanju, već se samo radi o dinamici preuzimanja, što je uobičajeno prilikom promene nadležnosti – istakao je gradonačelnik.

On je podsetio i da se jedna od bitnih nadležnosti koje je Grad Beograd ovim statutom preneo na gradske opštine odnosi na obavljanje poslova iz oblasti uređenja slobodnih površina unutar blokova, uređenja zelenih površina i dečjih igrališta.

Jedan od motiva za prenošenje ove nadležnosti gradskim opštinama jeste činjenica da će one, u koordinaciji sa građanima, ove poslove obavljati još efikasnije, što će doprineti boljoj opštoj uređenosti grada. Posebno su značajne promene statuta koje se odnose na nadležnosti prigradskih opština, pre svega u urbanističkoj i komunalnoj delatnosti. One koje su prenete na pojedine gradske opštine iz oblasti urbanizma ubrzaće dinamiku pokrivenosti grada planskom dokumentacijom, čime će se stvoriti uslovi za još brži ekonomski razvoj grada. Smatram da nije na odmet još jednom ponoviti da je cilj donošenja ovog statuta bio da se nastavi sa decentralizacijom kako bi gradska, odnosno opštinske uprave bile što efikasnije u pružanju usluga Beograđanima. Naravno da poveravanje novih nadležnosti obavezuje Grad Beograd da prilikom donošenja budžeta za narednu godinu opredeli gradskim opštinama sredstva za izvršavanje tih nadležnosti – naglasio je gradonačelnik Radojičić.

Izvor: Vebsajt grada Beograda, 15.08.2019
Naslov: Redakcija