Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POBOLJŠANJE USLOVA RADA PRAVOSUDNIH ORGANA


2019. godine počeće radovi na rekonstrukciji zgrade u Ustaničkoj ulici, u kojoj su smešteni Tužilaštvo za organizovani kriminal, posebna odeljenja Višeg suda za organizovani kriminal i ratne zločine, kao i pritvorska jedinica, najavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Ističe da je proširenje postojećih kapaciteta za ove organe neophodno, imajući u vidu to da se od osnivanja do danas proširila nadležnost Tužilaštva za organizovani kriminal.

Nadam se da će postupak projektovanja započeti u toku ove godine, a da će 2019. godine početi radovi na samoj zgradi, navela je ona i dodala da će ovaj projekat biti finansiran iz kredita Evropske investicione banke.

Kuburovićeva je, kada je reč o Palati pravde u Beogradu, na kojoj su radovi na rekonstrukciji započeli u martu 2017. godine, objasnila da je planirano da oni budu završeni u drugoj polovini sledeće godine.

Prema njenim rečima, tu će biti smešteni Viši sud u Beogradu, Više javno tužilaštvo, Prvi osnovni sud - i to krivično odeljenje i Prvo osnovno javno tužilaštvo, kao i Posebno koruptivno odeljenje Višeg suda i Višeg javnog tužilaštva.

Cilj je, kako je istakla, da se potpuno reorganizuje prostor sa većim brojem sudnica i da se kroz potpunu izmenu instalacija omogući primena savremene opreme, koja će svakako doprineti ubrzanju postupaka.

Takođe, kako je dodala, veliki projekat koji se finansira iz budžeta Republike Srbije je i Palata pravde u Kragujevcu, čija izgradnja treba da počne na jesen.

Pored poboljšanja infrastrukture sudova i tužilaštava, istovremeno se radi i na poboljšanju infrastrukture zatvora, navela je ona i ukazala na to da se u oktobru otvara novi veliki zatvor u Pančevu, koji je predviđen za smeštaj 500 lica - 300 osuđenika i 200 pritvorenika.

U toku su konkursi za zapošljavanje, s obzirom na to da je zahvaljujući ovom zatvoru omogućeno zapošljavanje 300 novih radnika. U toku je postupak za prijem stražara, a u narednom periodu očekuje se i otvaranje konkursa za popunjavanje ostalih administrativnih mesta u ovom zavodu, precizirala je Kuburovićeva.

Takođe, kako je dodala, mnogo je urađeno i na razvoju Pravosudnog informacionog sistema (PIS) koji omogućava elektronsku razmenu podataka između sudova i tužilaštava sa ostalim državnim organima radi prikupljanja podataka koji su neophodni za vođenje postupka.

Tokom prethodne i ove godine, zaključeni su i protokoli o saradnji sa nekoliko organa, pre svega sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a u narednom periodu biće zaključen i protokol s Narodnom bankom Srbije.

Ministarka pravde je ukazala na značaj povezivanja sa registrom prebivališta MUP-a jer sudovi i tužilaštva najčešće šalju policiji upite za prebivališta stranaka u postupku, tako da je sada putem PIS-a omogućeno da sudovi i tužilaštva dobiju u realnom vremenu podatke o prebivalištu, odnosno boravištu stranke u postupku.

Ona je podsetila na to da je Ministarstvo omogućilo i povezivanje sudova sa elektronskim matičnim knjigama, kao i razvoj Registra prometa nepokretnosti koji koriste javni beležnici.

Kuburović je napomenula i da je pre mesec i po dana počeo sa radom eSUD - veb aplikacija koja za sada omogućava potpuno elektronsko vođenje upravnog (sudskog) postupka, pored dostavljanja tužbe u upravnom sporu, dostavljanje svih podnesaka, poziva na ročište.

Plan je, kako je navela, da se sledeće godine ova aplikacija uvede u sve privredne sudove, a nakon toga predviđeno je i da sudovi opšte nadležnosti dobiju mogućnost elektronske dostave svih dokumenata.

Najveća prednost eSUD-a je, kako je istakla, to što omogućava građanima i advokatima da elektronskim putem vrše neposredan uvid u predmet, bez odlaska u sudsku pisarnicu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 14.08.2018.