Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: TRANSPARENTNOST SRBIJA ćE PROVERAVATI DA LI SU NAVODI POJEDINIH MEDIJA O BUDUćIM DIREKTORIMA JVNIH PREDUZEćA TAčNI, ODNOSNO DA LI SE SPROVODE U SKLADU SA CILJEM ZAKONA - PROFESIONALIZACIJOM I POVEćANJEM EFIKASNOSTI UPRAVLJANJA - ILI PREDSTAVLJAJU “NAGRADU” ZA STRANAčKE AKTIVNOSTI


Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), usvojen u februaru 2016. godine, predviđa da se direktori biraju na javnim konkursima. To je predviđao i zakon iz decembra 2012. pa su ipak na čelu mnogih javnih preduzeća ostli partijski kadrovi postavljeni pre usvajanja zakona, a konkursi nisu ni raspisivani, ili su raspisani konkursi koji ni do danas nisu okončani, a direktori su bili (i dalje su) u v.d. stanju, bez zakonskog osnova. U onim preduzećima u kojima konkursi nisu ni raspisani direktori bi na konkursu morali da budu izabrani do marta 2017. Za okončanje konkursa raspisanih po starom zakonu nema roka.

Premijer je u ekspozeu je samo ponovio da je cilj zakona profesionalizacija i povećanje efikasnosti upravljanja. To smo, međutim, slušali kada je usvajan i prethodni zakon, ali je profesionalizacija izostala. Kada se uz sve to u medijima pojavi tekst koji najavljuje koji stranački funkcioner će biti na čelu kojeg javnog preduzeća, prirodno je da se zapitamo postoji li ovog puta politička volja za departizaciju i profesionalizaciju. Bez obzira na to što se tekst poziva na neimenovanog sagovornika.

TS prati sprovođenje Zakona o JP i tražiće sve dokumente iz procedure izbora, kako bi javnost imala uvid na osnovu kojih kriterijuma su birani direktori, kako su ocenjiani i rangirani kandidati. Uskoro ćemo saznati da li će se ovi stranački kadrovi zaista javiti na konkurse, da li će biti jedini ili najbolji kandidati i da li je slučajnost što je sagovornik Blica i pre raspisivanja pogodio ko će biti najbolji kandidati na otvorenim i transparentnim konkursima. Ili je priča o profesionalizaciji i ovog puta bila samo priča.

Izvor: Vebsajt Transparentnost Srbija, 14.08.2016.
Naslov: Redakcija