Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS USVOJILA CILJEVE DOGOVORENE SA MMF-OM


Vlada Srbije usvojila je Piismo o namerama kojim se prihvataju revidirani ciljevi i mere ekonomske politike za period 2016-2017, dogovoreni sa Međunarodnim monetarnim fondom u okviru četvrte i pete revizije aranžmana iz predostrožnosti kao i teksta Memoranduma o ekomomskoj i finansijkoj politici sa tehničkim memomrandumom o razumevanju.

Srbija se ovim dokumentom obavezala da ostaje posvećena sprovođenju mera predviđenim aranžmanom.

U njemu je opisan dosadašnji napredak i dat pregled ekonomskih mera koje predstoje.

Srbija je uspešno realizovala i premašila dosadašnje ciljeve u vezi sa fiskalnim deficitom i primarnim tekućim rashodima, ostvarila znatan napredak u reševanju pitanja strateških važnih državnih preduzeća i smanjila fiskalne neravnoteže.

U pismu je, pored dobrih rezultata, istaknuta namera nove Vlade Srbije da ostane posvećena politikama o okviru ovog programa.

Izvršni bord direktora će 30. avgusta doneti zaključak četvrte i pete revizije koja je završena tokom poslednje posete Misije MMF-a Beogradu.

Izvor: Politika, 15.08.2016.