Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ: Produžava se rok za odlučivanje po potraživanjima do 23. decembra 2019. godine


Predlogom zakona o izmenama i dopuni zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJprodužava se rok za odlučivanje po potraživanjima za šest meseci, odnosno do 23. decembra ove godine. To je na skupštinskom Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, obrazložila državni sekretar Ministarstva finansija, Jelena Tanasković.

Tanasković je navela da na taj način Komisija za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu ima mogućnost da prikupi dokumentaciju koja je neophodna građanima, a koju oni još uvek nemaju, jer se uglavnom pribavlja iz banaka koje su u stečaju.

To je, prema njenim rečima, bio veliki problem i sada građani imaju dodatni rok da dođu do tražene dokumentacije.

"Da oni ne bi bili oštećeni, predlog Ministarstva finansija je da se smanji broj polugodišnjih rata isplate sa 10 na osam i na taj način bi krajnji rok isplate umesto februara 2024. godine bio pomeren na avgust 2023. godine", rekla je Tanasković.

Kako je rekla, pomera se početak prve isplate za šest meseci, ali su rate veće i kraće.

Ona je podsetila da je Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016 i 113/2017) stupio na snagu 30. decembra 2016. godine.

Predlog zakona je pred poslanicima u okviru tekuće sednice Narodne skupštine Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt RTV, 12.07.2019.
Naslov: Redakcija