Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRI: PREDSTAVLJANJE IZVEšTAJA O REVIZIJI SVRSISHODNOSTI POSLOVANJA KOJA SE ODNOSI NA RASPOLAGANJE NEPOKRETNOSTIMA U SVOJINI DRżAVE 17. JULA 2015. GODINE


Državna revizorska institucija predstaviće izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja "Raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije", u petak, 17. jula 2015. godine, u 12,00 sati, u Pres centru Udruženja novinara Srbije, Knez Mihailova 6/3.

Tema revizije je izabrana zbog višedecenijskog interesovanja javnosti za broj i vrednost nepokretne imovine u svojini Republike Srbije i kako se njome raspolaže. Dodatni razlog za odabir ove teme su i utvrđene brojne nepravilnosti u izveštajima finansijskih revizija i revizija pravilnosti poslovanja u evidentiranju, praćenju i sprovođenju popisa nefinansijske imovine u stalnim sredstvima i u delu nepokretnosti, kao jednog od oblika nefinansijske imovine.

Predmet istraživanja i analiza su nepokretnosti koje je Republika Srbija poverila na korišćenje i upravljanje Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije i korisnicima tih nepokretnosti.

Revizija svrsishodnosti je sprovodena u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, koja vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u svojini Republike Srbije.

Ključno pitanje ove revizije - u kojoj meri je Republika Srbija uspostavila evidenciju nepokretne imovine u državnoj svojini, kako se raspolaže tom imovinom i da li se mogu uvećati prihodi i primanja od iste?

Značaj revizije je da se na osnovu utvrđenih činjenica o evidenciji i raspolaganju nepokretnostima u svojini Republike Srbije i datim preporukama doprinese:

  • ekonomičnijem, efikasnijem i efektivnijem raspolaganju i upravljanju nepokretnostima i
  • donošenju strategije o raspolaganju i upravljanju nepokretnostima kao polaznoj osnovi za sveobuhvatno upravljanje nepokretnostima u svojini Republike Srbije.

Revizija je sprovedena kao pilot revizija u okviru tvining projekta "Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije" koji sprovode Revizorski sud Holandije i Kancelarija generalnog revizora Velike Britanije.

Ovo je drugi izveštaj Državne revizorske institucije o reviziji svrsishodnosti poslovanja.

Prvi izveštaj "Upravljanje službenim vozila direktnih korisnika budžeta Republike Srbije" Institucija je objavila 2014. godine.  

Izvor: Vebsajt Državne revizorske institucije, 15.07.2015.