Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 15. JULA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA, ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAšNJE POSLOVE - RAZMATRANI AMANDMANI NA PREDLOGE ZAKONA KOJI SU TRENUTNO U SKUPšTINSKOJ PROCEDURI, DATA SAGLASNOST ZA ORGANIZOVANJE REGIONALNE PARLAMENTARNE KONFERENCIJE O PRAVIMA LGBT OSOBA, PRIHVAćEN IZVEšTAJ O šESTOMESEčNOM RADU MUP-A


125. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na sednici od 15. jula 2015. godine, razmotrili su amandmane podnete na Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i na Predlog zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji.

Odbor je ocenio da je 71 amandman podnet na Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Takođe, Odbor je ocenio i da su sva tri amandmana podneta na Predlog zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

126. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na kraćoj sednici od 15. jula 2015. godine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je amandmane na Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.

Odbor je ocenio da su amandmani Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije na član 7. stav 4. i na član 17. stav 2. Predloga zakona, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio i da je ispravka amandmana na član 16. Predloga zakona, koju je podneo narodni poslanik Dragan Jovanović, takođe u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

36. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 15. jula 2015. godine, razmatrani su amandmani na Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i Predlog zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji.

Vlada i Odbor su, na Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, od ukupno 71 prihvatili 11 amandmana, podnetih od strane narodnih poslanika.

Odbor je na sednici podneo i dva svoja amandmana na članove 7. i 17. Predloga zakona.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji podneta su 3 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Sednici su, u ime Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prisustvovali Aleksandra Damnjanović, državni sekretar i Đorđe Milić, v.d. pomoćnika ministra sa saradnicom.

34. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Na sednici održanoj 15. jula 2015. godine, Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova dao je saglasnost za organizovanje regionalne parlamentarne konferencije o pravima LGBT osoba.

U nastavku sednice, članica Odbora Aida Ćorović je izvestila članove Odbora o poseti izbegličkom kampu u Preševu, koju je realizovala zajedno sa narodnim poslanikom prof. dr Dušanom Milisavljevićem. Aida Ćorović je pozvala i druge članove Odbora da posete ovaj izbeglički kamp i upoznaju se sa teškim uslovima koji tamo vladaju.

Na taj način bi članovi Odbora pružili podršku predstavnicima Vojske, policije i medicinskom osoblju koje je angažovano na zbrinjavanju azilanata, navela je u svom obrazloženju Aida Ćorović.

35. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, održanoj 15. jula 2015. godine, razmotrena je Informacija o radu Ministarstva unutrašnjih poslova u periodu od januara do marta i u periodu od aprila do juna 2015. godine.

Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović je, obrazložući članovima Odbora Izveštaj o radu navedenom periodu, predstavio sprovedene aktivnosti u reformi policije, kao i najznačajnije aktivnosti i postignute rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, trgovine narkoticima i ljudima.

Predstavljajući rezultate Ministarstva u borbi protiv korupcije, ministar Stefanović je ukazao da je u odnosu na prethodnu godinu otkriveno za 19 odsto više dela korupcije. Stefanović je ukazao i na rezultate postignute u borbi protiv privrednog kriminala i sive ekonomije, kao i u borbi protiv ostalih oblika kriminala. Posebno je istakao da krivično delo nasilja u porodici zaslužuje naročitu pažnju zbog svoje zastupljenosti i uvećanog broja prijave nasilja, za 28 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Ministar unutrašnjih poslova informisao je članove Odbora i o situaciji bezbednosti u saobraćaju.

Govoreći o stanju granične bezbednosti i migracija, dr Nebojša Stefanović je istakao da je ostvareno stabilno stanje bezbednosti na državnoj granici i pograničnom području. Zabeleženo je drastično povećanje broja otkrivenih ilegalnih migranata, kao i veći broj tražilaca azila.

Ministar Stefanović je, informišući članove Odbora o stanju u Kopnenoj zoni bezbednosti i na području AP Kosovo i Metohija, naveo da je stanje relativno mirno i stabilno, ali nepredvidivo.

On je predstavio i aktivnosti Ministarstva u oblasti međunarodne saradnje i evropskih integracija.

Tokom rasprave, članovi Odbora posebno su se zanimali za pitanja regionalne saradnje u borbi protiv terorizma, a tražili su dodatne informacije i o borbi protiv korupcije i stanju u Kopnenoj zoni bezbednosti i stanju bezbednosti saobraćaja. Interesovali su se i za modernizaciju policije i za mogućnosti otvaranja dodatnih policijskih ispostava u pojedinim beogradskim naseljima. Bilo je reči i o mogućnostima unapređenja zakonskog okvira radi suzbijanja nasilja u porodici. Tokom rasprave, članovi Odbora su se informisali o toku istrage o napadu na predsednika Vlade u Srebrenici.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su Informaciju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova u periodu od januara do marta i u periodu od aprila do juna 2015. godine.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 15.07.2015.