Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: OBRAZLAGANJE IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin ocenio je da se predloženim izmenama Zakona o radu u nekim delovima povećavaju prava radnika, olakšava poslovanje, ali i stvaraju uslovi za priliv investicija.

Vulin je, obrazlažući pred poslanicima ove zakonske izmene, rekao da je njihov osnovni cilj povećanje zaposlenosti i obezbeđivanje pravne sigurnosti, kako za poslodavce, tako i za zaposlene.

On je ocenio da ovaj zakon nikako ne ide na štetu radnika, već je usmeren isključivo na zaštitu zaposlenih, i istakao da njegove izmene jačaju prava zaposlenih.

Prema njegovim rečima, razlozi za izmene zakona nalaze se u činjenici da radno zakonodavstvo utiče na funkcionisanje privrednih subjekata, troškove poslovanja, zarade, druga primanja, obim administrativnih poslova, kao i na odnos poslodavaca i zaposlenih.

Nužno unapređenje zakonodavnog okvira, kako je poručio, treba da pruži doprinos privlačenju investicija i intenziviranju poslovanja u Srbiji, kao i prevazilaženju ekonomske krize.

Ministar je naveo da se usvajanjem izmena Zakona o radu, koji je delimično usklađen sa direktivama EU, Srbija približava uspešnim modernim zemljama.

Vulin je ukazao na to da je Vlada, kada je reč o pitanjima o kojima sindikati nisu hteli da razgovaraju, predložila rešenja koja idu u korist zaposlenih.

Vlada je, kako je podsetio, odbila i zahtev poslodavaca da se ukine minuli rad, pa će on ostati u Zakonu o radu, ali će se obračunavati samo za period proveden kod poslednjeg poslodavca.

Prema njegovoj oceni, izmene tog zakona omogućiće novo zapošljavanje, pri čemu će od novih rešenja korist imati poslodavci koji legalno posluju.

Ministar je precizirao da je izmenama predviđeno produžavanje rada na određeno vreme sa jedne na dve godine, a kod firmi koje tek počinju da rade na 36 meseci.

Ta odredba je, kako je istakao, značajna jer omogućava poslodavcima da lakše zapošljavaju u trenutku kad razvijaju posao.

Vulin je objasnio da će poslodavcima novo zapošljavanje olakšati i to što se u slučaju otpremnina za obračun uzima samo vreme provedeno kod poslednjeg poslodavca, i dodao da je dosadašnje rešenje da se kod otpremnina računa celokupan radni staž sprečavalo poslodavce da zapošljavaju starije radnike.

On je naglasio da nova rešenja štite prava trudnica, uz proširivanje tih prava i na dojilje i sprečavanje poslodavca da trudnice proglasi viškom.

Predlaže se da zaposlena žena za vreme trudnoće, kao i zaposlena žena koja doji dete, ne može da radi prekovremeno i noću ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje njenog deteta, ukazao je ministar i naveo da je novina i to da zaposlena žena za vreme trudnoće ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u toku dana radi obavljanja zdravstvenih pregleda.

Vulin je rekao da je izmenama Zakona o radu predviđeno i zaključivanje posebnih kolektivnih ugovora u situacijama kada je osnivač javnih preduzeća ili javnih službi autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, pri čemu se utvrđuje da ga tada zaključuje Vlada.

Takođe, kako je dodao, prema izmenama Zakona o radu usklađuje se i odredba o proširenju dejstva kolektivnog ugovora po međunarodnim standardima.

Vulin je istakao da su uslovi za proširenje dejstva kolektivnog ugovora izmenjeni u delu koji se odnosi na procenat zaposlenih na koji treba da se primenjuje kolektivni ugovor čije se dejstvo proširuje.

Tako će umesto dosadašnjih 30 odsto biti neophodno da kolektivni ugovor pokriva više od 50 odsto zaposlenih u određenoj delatnosti da bi Vlada mogla da donese odluku o proširenom dejstvu, objasnio je on.

Poslanici zajedno sa izmenama Zakona o radu razmatraju i izmene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 15.7.2014.