Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O BUDŽETSKOM SISTEMU, O RAČUNOVODSTVU I O JAVNIM NABAVKAMA: DRI utvrdila nepravilnosti u trošenju novca u vrednosti od oko 6,2 milijarde dinara


Državna revizorska institucija (DRI) u postupcima koje je vodila do sada utvrdila je nepravilnosti u trošenju novca u vrednosti od oko 6,2 milijarde dinara, kaže generalni državni revizor Dragoslav Sretenović.

On je naveo da se nepravilnosti odnose na nepoštovanje ključnih zakona kao što su Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016), Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

"Iz godine u godinu procenat realizacije preporuka i prihvaćenih preporuka se povećava. Taj procenat je sada 75 odsto, ali su stoprocentno prihvaćene od subjekta revizije kod koga smo vršili reviziju", rekao je Sretenović:

Preporuke se, nastavlja on, odnose na poboljšanje sistema finansijskog upravljanja, na određene nepravilnosti koje su utvrđene u pogledu rashoda i izdataka, prihoda i primanja.

U nadležnosti DRI je više od 12.000 subjekata, ali bez obzira na to neki subjekti su i dva puta bili predmet revizije, kao što su veliki gradovi Novi Sad, Beograd, Niš.

Govoreći o kaznama za subjekte za koje se utvrdi da su neracionalno trošili novac, Sretenović je rekao da je na DRI da utvrdi da li je bilo nepravilnosti, a da je na sudu da određuje visinu kazne.

Izvor: Vebsajt Politika, 15.06.2017.
Naslov: Redakcija