Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA: Zaštitnik građana navodi da Ministarstvo zdravlja ne obavlja nadzor nad sprovođenjem Zakona


Sistem zaštite prava pacijenata nije zaživeo u praksi, jer Ministarstva zdravlja i lokalne samouprave nisu preduzeli mere na način i u roku propisanim Zakonom o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013 - dalje: Zakon), saopštio je Zaštitnik građana.

"Time su načinjeni propusti koji mogu da otežavaju pravni položaj pacijenata i za posledice imaju kršenje njihovih prava i stvaranje pravne nesigurnosti", navedeno je u posebnom izveštaju Zaštitnika građana.

Kako je saopšteno, Ministarstvo zdravlja ne postupa u skladu sa svojom obavezom nadzora nad sprovođenjem Zakona, jer ne raspolaže podacima da li se u svim lokalnim samoupravama prave obrazovni saveti za zdravlje, niti je preduzelo aktivnosti kako bi odredilo savetnike za zaštitu prava pacijenta.

Takođe, saveti za zdravlje ni u onim lokalnim samoupravama u kojima su osnovani nisu počeli da rade, a Ministarstvo nije uradilo ništa kako bi pribavilo godišnje izveštaje o radu tih saveta za 2014. godinu.

"Pojedine lokalne samouprave nisu organizovale i obezbedile kontinuiran rad savetnika pacijenata i savetnika za zdravlje, niti adekvatne uslove za njihov rad", dodaje se u izveštaju.

Zaštitnik građana je zbog toga uputio određene preporuke i pozvao i Ministarstvo zdravlja i jedinice lokalne samouprave da u roku od 60 dana od dana prijema izveštaja dostave informacije o postupanju po upućenim preporukama.

Zakonom iz 2013. godine zaštita prava pacijenata je izmeštena iz zdravstvene ustanove u jedinicu lokalne samouprave, sa ciljem da se obezbedi veća samostalnost i objektivnost osoba odgovornih za postupanje po prigovoru pacijenata.

Do 2003. godine oblast prava pacijenata u Srbiji bila je regulisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kojim je bilo propisano da rad zaštitnika pacijentovih prava organizuju zdravstvene ustanove.

Izvor: Vebsajt Novosti, 15.05.2016.
Naslov: Redakcija