Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA: Uredba propisuje uslove i kriterijume za određivanje visine zakupnine državnog poljoprivrednog zemljišta. Pravo prvenstva zakupa mogu da ostvare prvenstveno pravna lica koja podnesu investicioni plan. Plan dalje mora dobiti saglasnost relevantne Komisije, a mora da sadrži opis ulaganja u poljoprivredno prerađivačke kapacitete


Zainteresovani za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta sada znaju ko i po kojim kriterijumima može dobiti pravo prvenstva dugoročnog zakupa, jer je Vlada Republike Srbije 13. juna 2016. godine donela Uredbu o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumi za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, koja ta pravila reguliše, izjavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, Snežana Bogosavljević Bošković.

Uredba propisuje uslove i kriterijume za određivanje visine zakupnine državnog poljoprivrednog zemljišta, a u cilju osnaživanja lokalnih samouprava da kroz odgovorno gazdovanje privlače investicione projekte za novo zapošljavanje i očuvanje života u ruralnim područjima.

Pripremanjem ove Uredbe posebna pažnja je posvećena proizvođačima koji kroz udruživanje u zadruge mogu da budu potencijalni investitori.

"Time se daje mogućnost da kroz udruživanje onih koji imaju ograničene resurse, ti resurse stave u funkciju zajedničkog ulaganja", rekla je ministarka i precizirala da je minimalna vrednost investicije 500.000 evra ili 3.000 evra po hektaru.

Za opštine koje imaju manje od 1.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, vrednost može biti i manja od 500.000 evra, a takvih, prema njenim rečima, ima oko 30-ak, pre svega na jugu Srbije.

Pravo prvenstva zakupa mogu da ostvare prvenstveno pravna lica koja podnesu investicioni plan. Plan dalje mora dobiti saglasnost relevantne komisije, a mora da sadrži opis ulaganja u poljoprivredno prerađivačke kapacitete.

Saglasnost daje petočlana Komisija, koja ima tri obavezna člana, a to su ministri poljoprivrede, finansija i privrede.

Bogosavljević Bošković je objasnila da su pravila takva da u zakup može ići do 30 odsto državnog poljoprivrednog zemljišta u jednoj lokalnoj samoupravi, dok se preostalo zemljište daje u zakup ostalima, po pravu prečeg zakupa kao i po osnovu licitacije.

"Ovom Uredbom o dugoročnom zakupu, Vlada Republike Srbije nastavlja sa odlučnom reformom kada je reč o ključnim pitanjima u oblasti poljoprivrede", ističe ona.

Transparentnim, preciznim i jasnim procedurama za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, garantuje se sigurnost investicija, ali i ravnopravan položaj malih i velikih investitora.

"Ključni argument za ocenu predložene investicije će biti kvalitet i održivost, zatim uticaj na otvaranje novih radnih mesta, i uvođenje novih naprednih tehnologija. Tako se onemogućava da pojedinačni interesi budu iznad interesa građana i države Srbije", zaključila je Bogosavljević Bošković.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.06.2016.
Naslov: Redakcija