Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ZAKUPACA NA NEODREđENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAđANA, ZADUżBINA I FONDACIJA: OBAVEZA PRIJAVLJIVANJA I EVIDENTIRANJA ODNOSI NA ZAKUPCE NA NEODREđENO VREME I U STANOVIMA U POSTUPKU RESTITUCIJE


Evidentiranje stanova u vlasništvu građana, fondacija i zadužbina u kojima žive zakupci na neodređeno vreme prvi je korak u rešavanju problema između vlasnika, zakupaca i države.

Nerešeni problemi zakupa na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija doveli su do dogogodišnjeg "zamrznutog konflikta" između vlasnika, zakupaca i države, a usporili su i donošenje novog zakona o stanovanju. Da bi se došlo do preciznih podataka, na osnovu kojih će se definisati potrebna sredstva i vremenska dinamika rešavanja tog problema, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izradilo je Nacrt zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija.

Takvih stanova, prema preliminarnoj anketi sprovedenoj 2012. godine, ima nešto više od 3000 i najviše ih je u Beogradu, rekla je Svetlana Ristić, predstavnica resornog Ministarstva, na skupu u Privrednoj komori Srbije, održanom 15. juna 2015. godine, kojim je završava javna rasprava o ovom Nacrtu. Ona je dodala da se obaveza prijavljivanja i evidentiranja odnosi na zakupce na neodređeno vreme i u stanovima u postupku restitucije.

Postojeća situacija ne odgovara ni vlasnicima stanova, jer ne mogu slobodno raspolagati svojom imovinom, kao ni zakupcima jer ne mogu da ostvare pravo na otkup, kao ostali bivši nosioci stanarskih prava u stanovima u državnoj ili društvenoj svojini, navela je Ristić.

Značajnu ulogu igraće jedinice lokalne samouprave, koje će biti obavezne da u roku od 30 dana od stupanja zakona na snagu, putem sredstava javnog informisanja, pozovu nosioce stanarskog prava i vlasnike stanova da podnesu evidencionu prijavu.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 15.06.2015.