Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OMBUDSMAN UPUTIO PREPORUKU DRżAVNOM PRAVOBRANIOCU DA BEZ ODLAGNJA DONESE PRAVILNIK O UPRAVI U DRżAVNOM PRAVOBRANILAšTVU, KOJIM BI SE UREDIO ODNOS PREMA GRAđANIMA I JAVNOSTI, NAčIN VOđENJA EVIDENCIJA, RASPODELA I RUKOVODJENJE PREDMETIMA, POSTUPANJE SA ARHIVSKIM MATERIJALOM


Zaštitnik građana, Saša Janković, utvrdio je da Državni pravobranilac nije izvršio zakonsku obavezu da donese Pravilnik o upravi u tom telu, čime je na štetu većeg broja lica onemogućio transparentnost, dostupnost i javnost rada Državnog pravobranilaštva.

Ombudsman je uputio preporuku Državnom pravobraniocu da bez odlagnja donese Pravilnik i dostavi ga nadležnom Ministarstvu pravde na saglasnost.

Pravilnikom se uređuje odnos prema građanima i javnosti, kao i način vođenja evidencija, raspodele predmeta, rukovođenje predmetima, postupanje sa arhivskim materijalom i druga pitanja od značaja za rad Državnog pravobranilaštva.

Zaštitnik građana je ustanovio neispunjavanje zakonske obaveze nakon anonimne pritužbe kojom se "iskazuje nezadovoljstvo neprofesionalnim ponašanjem državnih službenika" Odeljenja Državnog pravobranilaštva u Zaječaru.

Imajući u vidu činjenicu da izostanak predviđene regulative može da ima uticaja na blagovremeno i efikasno ostvarivanje prava većeg broja građana pred Državnim pravobranilaštvom, zaštitnik građana je odlučio, shodno čl. 32. Zakona o zaštitniku građana("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007), da prema Državnom pravobranilaštvu pokrene postupak kontrole rada po sopstvenoj inicijativi.

Izvor: Vebsajt Beta, 15.06.2015.