Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: 16. JUNA SEDNICE ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU, ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAšNJE POSLOVE, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ,TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU


42. Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu biće održana 16. juna 2015. godine, sa početkom u 09,30 časova, u sali II.

Dnevni red :

- Usvajanje zapisnika sa 40. i 41. sednice Odbora;

1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, koji je podnela Vlada (broj02-1595/15, od 11.juna 2015. godine), u načelu;

2. Razno.

36. Sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove biće održana 16. juna 2015. godine, sa početkom u 8,30 časova u sali IV.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima, koji je podnela Vlada, u načelu (03 broj 011-1342/15 od 14. maja 2015. godine);

2. Razmatranje Predloga zakona o odbrani od grada, koji je podnela Vlada, u načelu (03 broj 217-1596/15 od 11. juna 2015. godine);

3. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojno-tehničkoj saradnji, koji je podnela Vlada (03 broj 011-1500/15 od 29. maja 2015. godine);

4. Razno.

115. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana 16. juna 2015. godine, sa početkom u 09,30 časova, u sali III.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o odbrani od grada, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje Predloga zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima, koji je podnela Vlada;

3. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, koje je podnela Vlada;

4. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojno-tehničkoj saradnji, koji je podnela Vlada;

5. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;

6. Razmatranje Predloga odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2015. godini, koji je podnela Vlada;

7. Razmatranje Predloga odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2015. godini, koju je podnela Vlada;

8. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Program modernizacije škola) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada.

33. Sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije biće održana 16. juna 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali III.

Dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 01.01.2015. godine do 31.03.2015. godine (broj 02-1284/15 od 08.05.2015. godine).

28. Sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj,trgovinu, turizam i energetiku biće održana 16. juna 2015. godine, sa početkom u 14,30 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja o radu Ministarstva rudarstva i energetike za periodod 27.04.2014. godine do 24.04.2015. godine (broj 02-1213/15 od 30. aprila 2015);

2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o radu Agencija za energetiku za 2014. godinu (broj 02-1495/15 od 29. maja 2015. godine);

3. Razmatranje Izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 01.01.2015. godine do 31.03.2015. godine (broj 02-1284/15 od 8. maja 2015. godine).

Izvor: Press služna Narodne skupštine, 15.06.2015.