Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LOBIRANJU: USVAJANJE PROPISA PREDVIđENO JE AKCIONIM PLANOVIMA ZA SPROVOđENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


Srbija je jedna od retkih zemalja koja ima Društvo lobista čiji su predstavnici uredno pozvani na sve međunarodne skupove o lobiranju - od nedavne pete godišnje konferencije P.A.C.E., u Beču, do aktuelnog regionalnog skupa u Crnoj Gori - a koja nema zakon o lobiranju.

Mada je donošenje ovog zakona predviđeno sa dva akciona plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije, nacrt već skoro četiri godine stoji u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

- Niko ne kaže da zakon neće biti donet, ali se ništa i ne radi po tom pitanju, iako je jasno da ćemo u procesu pridruživanja morati da ga donesemo - kažu Nenad Vuković i Tihomir Hrnjak iz Društva lobista Srbije.

Da je zakon Srbiji više nego potreban, pokazale su nedavne izjave ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđana Verbića, o uticaju pojedinih izdavačkih kuća na donošenje Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima. Zakon o lobiranju trebalo bi da reši upravo to pitanje: da uticaj na donosioce javnih odluka bude transparentan, po jasno utvrđenim pravilima, sa jasnim ciljevima, a ne da se zakoni i drugi propisi donose zahvaljujući pritiscima "ispod žita", jer to otvara prostor za korupciju.

Mada nemamo zakon, kod nas je neformalno lobiranje najjače u farmaceutskoj i duvanskoj industriji, zatim na tržištu udžbenika, ali i svuda gde su u igri velike pare. U sve jače lobiste spadaju i udruženja za zaštitu životinja, LGBT grupe, ekološka udruženja. Svaki naš ozbiljniji biznismen angažuje lobističku kuću u zemlji u kojoj hoće da razvija biznis ili sa kojom trguje.

- Kada konačno bude usvojen zakon, znaće se pravila igre, ko sme da se bavi ovim poslom, šta je nemoralno lobiranje, ko je prijavljen u strukovnu komoru i ko ima licencu. Lobisti će polagati zakletvu, poslove će uredno prijavljivati i na njih plaćati porez, zaključivaće ugovore sa klijentima, u koje će postojati uvid u registru javnih dokumenata - kažu Vuković i Hrnjak.

Ovim poslom neće smeti da se bave oni koji su osuđivani za dela koja ih čine nedostojnim za bavljenje profesijom, funkcioneri dok su na funkciji i dve godine nakon toga. Ciljevi lobista moraće da budu moralni (ne smeju da budu protivni zakonu, da se svedu na iznudu, da budu u korist jedne interesne grupe, a na štetu društva, da se koriste pretnje...). U suprotnom, lobista će gubiti licencu.

Tamo gde prestaje lobiranje, počinje nedozvoljena trgovina uticajem, kao krivično delo za koje još niko nije osuđen.

Izvor: Vebsajt Večernje novosti, 15.06.2015.