Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI čLANA 63. ZAKONA O DRżAVNIM SLUżBENICIMA


Zbog zloupotrebe radnog odnosa na određeno vreme u sudovima, tužilaštvima i zatvorima, Sindikat pravosuđa Srbije podneo je inicijativu Ustavnom sudu u vezi sa pokretanjem postupka ocene ustavnosti i zakonitosti, kao i saglasnost sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbe člana 63. stav 3. Zakonu o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014).

Radni odnos na određeno vreme je oročen i prema "napadnutom članu" ne može da traje duže od šest meseci. U pravosuđu je kao pravilo uvedeno da radni odnos na određeno vreme traje i deset godina. Uz navedenu inicijativu, a kao dokaz podnet je određen broj rešenja kojima se potvrđuju kršenje zakona, evropskih direktiva i prava radnika.

Inicijativu Ustavnom sudu RS možete pogledati ovde. (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Sindikat pravosuđa Srbije, 15.06.2015.