Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Javni poziv za učešće u programu obuke za započinjanje biznisa i dodelu bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva: Rok za prijavu 30. jun 2015. godine


Projekat podrške razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji (dalje: Projekat) sprovode Sjedinjene Američke Države, preko Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji, i Vlada Republike Srbije, preko Nacionalne agencije za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija iz Užica, Kraljeva, Leskovca i Novog Pazara.

Opšti cilj Projekta je unapređenje razvoja sektora mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, povećanje prodaje, unapređenje izvoza i kreiranje novih radnih mesta u sledećim sektorima:

 • agroindustrija,
 • modna industrija (tekstilna industrija i proizvodnja odeće i obuće) i
 • laka industrija,

u 3 grada (Vranje, Leskovac i Novi Pazar) i 9 opština (Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš) južne i jugozapadne Srbije (u daljem tekstu: 12 gradova i opština).

Program će pružanjem nefinansijske i finansijske pomoći (u odabranim sektorima, na teritoriji 12 gradova i opština) podržati razvoj omladinskog i ženskog preduzetništva kroz:

 • edukaciju o pokretanju i vođenju posla, u vidu obuka za započinjanje biznisa,
 • takmičenje za najbolji biznis plan,
 • bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih biznis planova,
 • treninge, savetovanja i mentoring za novoosnovane i postojeće privredne subjekte u ranoj fazi razvoja.

Uslovi za učešće u Programu u fazi obuke za započinjanje biznisa

Pravo na učešće imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

1.1. mladi i žene:

 • koji imaju poslovnu ideju i žele da započnu posao u pomenutim sektorima i na teritoriji 12 gradova i opština,
 • koji nemaju registrovanu sopstvenu delatnost,
 • koji imaju prebivalište na teritoriji 12 gradova i opština,
 • koji su državljani Republike Srbije,
 • koji nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine,

[1] Mladi se definišu kao muškarci i žene koji u trenutku objavljivanja Javnog poziva imaju od 18-35 godina starosti

1.2. mladi i žene - vlasnici privrednih društava i preduzetnici:

 • koji su registrovali delatnost u pomenutim sektorima i na teritoriji 12 gradova i opština,
 • koji su većinski vlasnici privrednih društava ili osnivači preduzetničkih radnji,
 • koji imaju prebivalište na teritoriji 12 gradova i opština,
 • koji su državljani Republike Srbije,
 • koji žele da unaprede svoje poslovanje, a registrovali su svoju delatnost u poslednje dve godine, odnosno, u trenutku objavljivanja Javnog poziva ne posluju duže od dve godine,
 • koji nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine, kao ni da privredna društva u njihovom vlasništvu nisu osuđivana za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

Kandidati koji su učestvovali u Programu obuke za započinjanje biznisa i dodelu bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva u 2014. godine mogu učestvovati u ovom Programu ukoliko ispunjavaju gore navedene uslove.

Kandidati iz prethodne godine podnose dokumentaciju za učešće u prvoj fazi Programa i ukoliko se njihova poslovna ideja pozitivno oceni:

 • kandidati koji su uspešno završili obuku prethodne godine podnose neophodnu dokumentaciju za učešće u drugoj fazi Programa.
 • kandidati koji su prethodne godine pohađali jedan ili dva modula obuke, moraju proći nedostajući/e modul/e, nakon čega podnose dokumentaciju za učešće u drugoj fazi Programa.
 • kandidati koji prethodne godine nisu pohađali obuku moraju uspešno završiti obuku, nakon čega podnose dokumentaciju za učešće u drugoj fazi Programa.

Prioritet pri izboru kandidata za obuku će imati kandidati koji nemaju registrovanu sopstvenu delatnost i privredni subjekti u vlasništvu žena registrovani u poslednje dve godine. Privredni subjekti u vlasništvu mladih, koji su muškog pola, registrovani u poslednje dve godine će biti uzeti u razmatranje ako se u okviru prioritetnih grupa ne postigne projektovani broj polaznika obuke.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:

 • Prijavni formular za učešće u obuci za započinjanje biznisa (obrazac 1),
 • Izjava o istinitosti priloženih podataka (obrazac 1a),
 • Biografija,
 • Motivaciono pismo,
 • Kopija lične karte.

Projektom je predviđeno da 80 najbolje rangiranih kandidata pohađa obuku za započinjanje biznisa, koja koja se sastoji iz tri modula, i to: obuka za početnike u poslovanju, priprema biznis plana i poslovanje sa bankama i upravljanje finansijama.

Pravo na učešće u Programu, u fazi dodele bespovratnih sredstava najboljim biznis planovima, imaju oni kandidati koji su uspešno završili obuku za započinjanje biznisa i izradili biznis plan.

Po realizaciji takmičenja za najbolji biznis plan, 20 najbolje rangiranih biznis planova kvalifikovaće se za dodelu bespovratnih sredstava. Kandidati su u obavezi da biznis planom razrade poslovnu ideju koju su kandidovali u prvoj fazi Programa.

Uslov za dodelu bespovratnih sredstava je registracija biznisa u Agenciji za privredne registre (privrednog društva/preduzetnika – za mlade i žene koji nemaju registrovanu sopstvenu delatnost), koji je u većinskom vlasništvu kandidata i usaglašenost sa procedurama zaštite životne sredine.

Bespovratna sredstva moraju biti iskorišćena za realizaciju aktivnosti koje ne narušavaju životnu sredinu, i koje su u skladu sa svim važećim nacionalnim, pokrajinskim i lokalnim zakonima i drugim propisima o zaštiti životne sredine, a koje nisu zabranjene međunarodnim sporazumima.

Biznis ideje kod kojih se zahteva usklađivanje sa procedurama zaštite životne sredine po svim važećim nacionalnim, pokrajinskim i lokalnim zakonima i drugim propisima, a čije usklađivanje traje duže od 30 dana neće se finansirati. Kandidati sami snose troškove pribavljanja dozvola, rešenja, uverenja, potvrda i slično.

Prioritet prilikom dodele bespovratnih sredstava imaće kandidati koji nemaju registrovanu sopstvenu delatnost i privredni subjekti u vlasništvu žena registrovani u poslednje dve godine.

Privredni subjekti u vlasništvu mladih, koji su muškog pola, registrovani u poslednje dve godine će biti uzeti u razmatranje ako se u okviru prioritetnih grupa ne postigne projektovani broj korisnika bespovratnih sredstava.

Ukupna raspoloživa sredstva za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u vlasništvu žena i mladih iznose 150.000,00 USD sa prosečnom vrednošću od 7.500,00 USD po korisniku, u dinarskoj protivvrednosti po utvrđenom kursu Narodne banke Srbije.

Bespovratna sredstva će se odobravati za nabavku dobara/usluga za realizaciju poslovne ideje koja je nagrađena na takmičenju.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za rekonstrukciju postojećih građevinskih objekata i izgradnju novih građevinskih objekata, kao ni za naknadu za zaposlene.

Primalac bespovratnih sredstava ne sme, ni pod kakvim okolnostima, nabavljati sredstvima sledeće: vojnu opremu; opremu za nadzor; robu i usluge za podršku policiji ili drugim aktivnostima za sprovođenje zakona; opremu i usluge za abortus; sredstva za kontracepciju; luksuznu robu; opremu za kockanje; opremu za proizvodnju alkohola; opremu za modifikaciju vremenskih uslova; motorna vozila; farmaceutske proizvode; pesticide; đubrivo; poljoprivredne proizvode; osnovno stado; sadnice; polovnu opremu; trajna obrtna sredstva; imovinu u vlasništvu Vlade SAD.

Rok za podnošenje prijava za učešće u obuci za započinjanje biznisa je 30. jun 2015. godine.

Rok za podnošenje prijava u okviru druge faze Programa uslovljen je realizacijom obuke za započinjanje biznisa, a podnosioci prijava u fazi takmičenja će o istom biti blagovremeno obavešteni.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom odgovarajućoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji koja je angažovana na Projektu, prema području, i to:

1.Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o. Kraljevo; Cara Dušana 77, 36000 Kraljevo; tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org; za područje opštine Raška;

2.Regionalna razvojna agencija - Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, 31000 Užice; tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rs; www.rrazlatibor.rs; za područje opštine Priboj, Nova Varoš i Prijepolje;

3.Regionalna razvojna agencija Sandžaka "SEDA" d.o.o. Novi Pazar; 7. jula bb, 36300 Novi Pazar; tel: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs; za područje grada Novog Pazara i opština Tutin i Sjenica;

4.Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o. Leskovac; Pana Đukića 42, 16000 Leskovac; tel: 016/315-0115; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org; za područje gradova Leskovca i Vranja i opština Medveđa, Preševo i Bujanovac.

Izvor: Vebsajt Nacionalna agencija za regionalni razvoj, 15.06.2015.