Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Pokrajinski ombudsman: Korisnici mogu da prijave prebivalište na adresi centra za socijalni rad


Kancelarija pokrajinskog ombudsmana preporučila je centrima za socijalni rad u Vojvodini da na vidnim mestima i u kontaktu sa korisnicima jasno obrazlože da korisnici imaju pravo da prijave prebivalište na adresi centara za socijalni rad.

U saopštenju se navodi da zaposleni u centrima za socijalni rad, u samom centru i prilikom odlaska na teren, a naročito u romskim naseljima, treba da doprinesu identifikovanju osoba koje su u stanju socijalne potrebe, a koje su bez pravnog identiteta, ličnih dokumenata ili prijavljenog prebivališta.

Pokrajinski ombudsman je sproveo istraživanje kojim su obuhvaćena 44 centra za socijalni rad u Vojvodini, sa ciljem da utvrdi da li se licima koja zatraže da prijave prebivalište na adresi centra to i omogućava.

Na osnovu obrađenih podataka, zaključeno je da većina centara za socijalni rad u Vojvodini daje saglasnost zainteresovanim licima za prijavu prebivališta na njihovoj adresi.

Uprkos tome, broj osoba koje su ostvarile ovo pravo relativno je mali, dok je broj zainteresovanih daleko veći, pre svega zbog neusklađenosti podzakonskih akata.

Izvor: Vebsajt Beta, 15.06.2015.