Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FISKALNIM KASAMA: OBAVEšTENJE ZA PROIZVOđAčE FISKALNIH KASA O NOVOM UPLATNOM RAčUNU ZA DEPOZITNA SREDSTVA


Obaveštavaju se proizvođači fiskalnih kasa koji su u obavezi da uplaćuju depozitna sredstva na račun Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, prema članu 24. Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012) da je novi broj računa 840-994804-18.

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 15.6.2014.