Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 14.6.2014. GODINE: ODLUKA O IZDVAJANJU MILIJARDE DINARA ZA OBNOVU PRIVREDE NA POPLAVLJENIM PODRUčJIMA


Vlada Republike Srbije donela je na sednici odluku o tome da izdvoji milijardu dinara za obnovu privrede na poplavljenim područjima.

Sredstva će preko Programa Fonda za razvoj Republike Srbije, po povoljnim uslovima, moći da koriste privredni subjekti za kupovinu nove i remont oštećene opreme, sanaciju objekata i finansiranje trajnih obrtnih sredstava.

Krediti će biti odobravani do visine procenjene štete, sa rokom otplate do 7 godina za investicione kredite i do 4 godine za kredite za trajna obrtna sredstva.

Kamatna stopa će iznositi 1,5 odsto godišnje, dok maksimalan iznos jednog korisnika sa povezanim licima može biti do 1,85 miliona dinara i ne može biti veći od visine procenjene štete.

Ovaj program, sa detaljnim kriterijumima i procedurama, biće objavljen na sajtu Fonda za razvoj Republike Srbije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 15.6.2014.