Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor pokreće kampanju za povećanje ugleda profesije inspektora i promociju prava privrede


Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor Vlade Republike Srbije, čiji je zadatak usklađivanje i koordinacija rada 43 inspekcije u 13 ministarstava, pokreće kampanju za podizanje svesti javnosti o značaju inspekcija za celo društvo jer poslednja istraživanja govore da građani i privreda još uvek povezuju inspekcije sa korupcijom i kaznenom politikom.

Kako je rečeno na sednici Radne grupe za prevoz putnika i robe u drumskom, vodnom i železničkom saobraćaju u Privrednoj komori Srbije, neophodno je uspostaviti stalni dijalog privrede i građana sa inspekcijskim službama.

Poznavanje rada inspekcijskih službi ali i njihove nadležnosti, kao i prepoznavanje potreba privrednika i građana razlog je što Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Koordinaciona komisija uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) pokreću kampanju koja ima, između ostalog, za cilj da poveća ugled profesije inspektora ali i promociju prava privrede.

"Cilj kampanje je povećanje ugleda profesije inspektora u društvu, promocija prava privrede u novom pristupu inspektora, transparentan i efikasan inspekcijski nadzor zasnovan na principima analize rizika i partnerski odnos privrede i inspekcija, odnosno edukativno i preventivno postupanje sa 'dobrom' privredom, a represivno i kažnjivo prema privredi koja radi i posluje u sivoj zoni", kaže pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Natalija Pavlović Šiniković.

U Privrednoj komori kažu da će u narednom periodu organizovati niz okruglih stolova na kojima će privreda moći da iznese svoje zamerke i predloge na rad inspekcijskih službi kao i da se upoznaju sa načinom rada inspektora, a krajnji cilj je, kažu u Komori, smanjenje "sive zone" u srpskoj ekonomiji.

Predstavnici nekoliko inspekcijskih službi predstavili su dobre i loše primere iz prakse sa kojima su se sretali na terenu, a imali su priliku da čuju pitanja privrednika iz sektora saobraćaja koji se "bore" sa nelojalnom konkurencijom".

"Saobraćaj se poslednjih godina suočava sa ozbiljnim izazovima, a jedan od njih je nedostatak kvalifikovanog kadra dok je drugi izazov, koji je najozbiljniji, borba protiv sive ekonomije", kaže sekretar Udruženja za saobraćaj PKS Milica Dubljević.

Inače, Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018) uveo je određene alternativne instrumente, u prvom redu, službene savetodavne posete i druge mere u cilju preventivnog delovanja.

Pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoran Pavlović ukazuje da se menja odnos između inspekcija i privrednih subjekata i napominje da se ciljevi rada inspekcija neće ogledati u, na primer, postizanju većeg broja kazni i njihovim većim iznosima nego u stvaranju bolje zaštite u okviru zakona.

"Radimo i na unapređenju materijalno-finansijskog statusa inspektora i inspekcija, na unapređenju i upravljanju ljudskih resursa, kao i zanavljanju opreme inspekcija", navodi Pavlović.

Na skupu u PKS, specijalni savetnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Leposava Sojić predstavila je privrednicima ciljeve Radne grupe za prevoz putnika i robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju i pozvala privrednike da učestvuju u aktivnostima ovog tela.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.05.2019.
Naslov: Redakcija