Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE: Pravilnik je stupio na snagu 16. marta 2017. godine, a primenjivaće se od 15. juna 2018. godine, kako bi se proizvođači pripremili za nove standarde


U procesu proizvodnje prehrambenih proizvoda neophodno je kontrolisanje svake faze tog procesu da bi hrana bila bezbedna, ocenili su Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije i Boško Gavović, direktor Sertifikacionog i kontrolnog tela.

Na nedavno održanoj konferenciji "Šta jedemo" rečeno je da se novim Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane ("Sl. glasnik RS", br. 19/2017 - dalje: Pravilnik) uvodi praksa poštenog informisanja građana". Taj Pravilnik počeće da se primenjuje 15. juna 2018. godine da bi se proizvođači pripremili za nove standarde.

Nenad Budimović ukazao je da novi Pravilnik ne znači da se sada ne postupa po važećim pravilima. Što se tiče hemijskog sastava proizvoda, možemo biti sigurni u deklaracije, dodaje on, ali treba voditi računa u primarnoj proizvodnji o upotrebi pesticida ili stimulansa rasta, a kasnije i o čuvanju prehrambenih proizvoda.

"Kontrolisanje svake faze u procesu proizvodnje svakog prehrambenog proizvoda - to nam je cilj", ukazao je Budimović.

Boško Gavović kaže da je kad govorimo o kvalitetu hrane "stub temeljac" bezbednost hrane. "Ono što je najvažnije jeste da hrana bude bezbedna", ukazao je.

Sve faze u lancu proizvodnje moraju biti ispitane i po zakonu u Srbiji one i jesu ispitane, dodao je. Problem je, međutim, ograničen broj inspektora, a u nekim vidovima proizvodnje negde postoji i sprega između države i privatnog sektora.

On je ocenio da kod proizvođača još nije dovoljno razvijena svest o značaju sertifikata i da se taj proces sprovodi obično za zahtev kupaca ili prilikom izvoza ili na zahtev velikih trgovinskih lanaca. "Ali domaće tržište ne treba da bude drugog reda, već isti zahtevi koji su za izvoz i mi treba da ih postavljamo kao konzumenti i kao domaće tržište, da bismo imali zdravu hranu", upozorio je Gavović.

Budimović je takođe istakao da je bitno da proizvođači i prerađivači shvate značaj toga zašto se nešto sertifikuje i kontroliše.

Zoran Nikolić, iz Udruženja potrošača, rekao je da u pogledu deklaracija, pitanje je da li je proizvod onakav kakav je deklarisan.

"Na pitanju ražanog hleba, na primer, pitanje je da li postoji laboratorija u Srbiji koja može da detektuje da li je količina ražanog brašna u hlebu zaista 30 odsto kako je deklarisano. To je suštinsko pitanje, mislim da nemamo problema u deklarisanju, nego da li je proizvod takav kakav je deklarisan", ukazao je on.

Nikolić je ocenio da se taj problem može rešiti "nenajavljenim kontrolama" koje bi utvrdile da li je proizvod onakav kakav je trebalo da bude.

Izvor: Vebsajt N1, 12.05.2017.
Naslov: Redakcija