Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O NAČINU SPROVOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA: Za pojedini policijske sindikate sporno je što Uredbom nigde nije navedeno da predsednik i član veća disciplinske komisije mora da bude pravnik po struci. Navode da će preduzeti odgovarajuće korake ka njenom ukidanju pred Ustavnim sudom


Vlada Republike Srbije je nedavno donela Uredbu o načinu sprovođenja disciplinskog postupka u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 26/2017 - dalje: Uredba), ali ono što je sporno u tom propisu, smatraju mnogi policajci, jeste da nigde nije navedeno da predsednik i član veća disciplinske komisije mora da bude pravnik po struci.

Donedavno, tačnije pre donošenja pomenute Uredbe, vođenje disciplinskog postupka bilo je uređeno Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US, 92/2011, 64/2015 i 6/2016 - dr. zakon) iz 2011. godine. Tu je bilo precizirano da onaj ko vodi disciplinski postupak i odlučuje o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika mora biti diplomirani pravnik – master, odnosno diplomirani pravnik sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

U policiji naglašavaju da predsednik i član veća disciplinske komisije iz Ministarstva unutrašnjih poslova može biti zaposleni koji ima najmanje pet godina iskustva u vođenju prvostepenog disciplinskog postupka. Takođe, dodaju da mora da ima najmanje deset godina radnog iskustva u MUP-u, kao i da nije disciplinski kažnjavan. Ali, na pitanje kako komentarišu činjenicu da sada onaj ko vodi disciplinski postupak ne mora da bude pravnik, iz MUP-a nisu odgovorili.

"U vreme ekspanzije privatnih fakulteta i diploma sumnjivih vrednosti zaista je prevaziđeno očekivati da disciplinski postupak vodi pravnik. Šta smeta da to radi neki hotelijer, poslastičar ili, na primer, menadžer opšte prakse", ironično objašnjava Mile Lazarević, zamenik predsednika Sindikata srpske policije (SSP).

On kaže da može da zamisli budući disciplinski postupak: "Svakako će naši pravni zastupnici dominirati znanjem i stručnošću, ali opravdano sumnjamo da će to znanje imati ko da shvati i prihvati. Kako neukom čoveku ukazati na povredu postupka pozivanjem na određenu pravnu normu? Kako mu dokazati zabludu ili neodrživost neke odluke?".

Lazarević dodaje da se iz Sindikata srpske policije neće pomiriti sa ovom, kako kaže, parapravnom uredbom i preduzeće odgovarajuće korake ka njenom ukidanju pred Ustavnim sudom.

I njihove kolege iz Sindikata policije "Sloga" kažu da će razmotriti dalje korake kako bi se ova Uredba ispravila, od strane donosioca, odnosno sporni član oborio pred Ustavnim sudom.

"Stav Vlade koja je donela Uredbu, da u drugostepenom organu, predsednik i član disciplinske komisije ne moraju da budu pravnici, predstavlja veoma opasan presedan da advokati pravnici brane zaposlenog pred komisijom koja je sačinjena od nestručnjaka koji zbog nepoznavanja prava mogu zaposlenome da izreknu i najdrastičniju disciplinsku meru – prestanak radnog odnosa. Takav sastav drugostepenog organa – disciplinske komisije, može biti veoma opasno oružje poslodavca u disciplinovanju nepodobnih radnika", smatraju u Sindikatu policije "Sloga".

Advokat Božo Prelević kaže da je prirodno da predsednik disciplinske komisije bude pravnik. Tako da u ovom slučaju nije prirodno, ali je, kako kaže, moderno.

"Neko ko treba da izriče sankcije i utvrđuje odgovornost treba da bude obučen za to. Ali to je samo u postupku u kome argumenti imaju ikakvog značaja. Tamo gde argumenti nemaju nikakvog značaja potpuno je svejedno ko će biti predsednik disciplinske komisije", zaključuje advokat Božo Prelević.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandar Bojović, 10.05.2017.
Naslov: Redakcija