Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: INSPEKCIJA RADA MORA POSLODAVCIMA DA NAJAVLJUJE REDOVNE INSPEKCIJSKE NADZORE U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI ZDRAVLJA NA RADU I TO, TRI DANA PRE PREDVIđENOG TERMINA ZA NADZOR, KAO I DA STANDARDIZUJE POSTUPAK I UJEDNAčI INSPEKCIJSKU PRAKSU, A SVOJ RAD UčINI TRANSPARENTNIM I DA NA POZIV POSLODAVCA REALIZUJE SAVETODAVNU POSETU I DELUJE PREVENTIVNO. NADZORI NE NAJVLJUJU UKOLIKO POSTOJI OSNOVANA SUMNJA DA IMA RADA NA CRNO ILI JE UGROżENA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE ZAPOSLENIH


Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) proširio je nivo nadležnosti i ovlašćenja inspekcije rada i na neregistrovane subjekte, rečeno je u Privrednoj komori Beograda, na prezentaciji koju su organizovali Udruženje trgovine, turizma i usluga i Centar za edukaciju i upravljanje projektima Privredne komore Beograda, u saradnji sa Ministarstvom za rad, boračka i socijalna pitanja.

Ovaj Zakon je u punoj primeni od 30. aprila 2016. godine, a do tada su svi inspekcijski organi bili u obavezi da donesu podzakonska akta i da se usklade sa Zakonom, kao i da donesu kontrolne liste, rekao je sekretar Udruženja trgovine, turizma i usluga Privredne komore Beograda, Aleksandar Milošević.

On je podsetio da je Zakon, usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije 15. aprila 2015. godine, sa odloženom primenom.

Ono što je najbitnije za primenu Zakona u punom kapacitetu jeste koordinisani rad inspekcijskih organa, odnosno ujednačenost tumačenja Zakona, istakao je on.

Milošević je ocenio da je za privredu od najvećeg značaja mogućnost privrednih subjekata da proaktivno komuniciraju sa inspekcijskim organima u pogledu kontrole svog poslovanja i blagovremenog ispravljanja eventualnih grešaka pre izricanja kazne.

Načelnica Odeljenja za studijsko analitičke poslove Inspektorata za rad, Maja Ilić, rekla je da je Inspekcija rada, pored većih ovlašćenja, sada u obavezi da vrši i procenu rizika za privredne subjekte, određenu delatnost i teritoruju, koja će biti osnov pripreme plana inspekcijskog nadzora.

Inspekcija rada je takođe u obavezi da utvrdi obrasce kontrolnih listi, koje će se koristiti prilikom redovnih inspekcijskih nadzora i koje će biti sastavni deo zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru, kao i da ove liste objavljuje na svojoj internet stranici, navela je Ilić.

Ona je istakla da Inspekcija rada od sada mora poslodavcima da najavljuje redovne inspekcijske nadzore u oblasti radnih odnosa i bezbednosti zdravlja na radu i to, tri dana pre predviđenog termina za nadzor, kao i da standardizuje postupak i ujednači inspekcijsku praksu, a svoj rad učini transparentnim i da na poziv poslodavca realizuje savetodavnu posetu i deluje preventivno.

Vlada Republike Srbije je u skladu sa Zakonom osnovala Koordinacionu komisiju, čiji je Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora formirao sedam radnih grupa i dva stručna tima, od kojih je jedan nadležan za suzbijanje neformalnog rada, odnosno "rada na crno", a čiji je nosilac aktivnosti Inspektorat za rad, navela je Ilić. Ona je dodala da se nadzori ne najvljuju ukoliko postoji osnovana sumnja da ima rada na crno ili je ugrožena bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Beograda, 13.05.2016.
Naslov: Redakcija