Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: USTAVNI SUD UTVRDIO DA SU ODREDBE čLANA 54. STAVOVI 5 I 8 I čLANA 60. STAV 3. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA NEUSTAVNE


Ustavni sud je, na 8. sednici održanoj 12. maja 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda, u predmetima ocene ustavnosti zakona:

- utvrdio da odredbe člana 54. stav 5. u delu koji glasi: "ili za koje je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu" i stav 8. u delu koji glasi: "ili za koju je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, utvrđeno da je od posebnog značaja za nacionalnu manjinu" i člana 60. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006). (predmet IUz-166/2014)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 8. stav 1. u delu koji glasi: "4. Zamenika predsednika Skupštine grada Vranja … 8,80" i odredbe člana 8. stav 2. u delu koji glasi: "4. 2,64 za zamenika predsednika Skupštine grada Vranja" Pravilnika o utvrđivanju plata izabranih, postavljenih i imenovanih lica u organima grada Vranja i gradske opštine Vranjska Banja ("Sl. glasnik grada Vranja", br. 6/2011 - prečišćen tekst), nisu u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-331/2014)

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 4. stav 5, člana 5. stav 1. i člana 6. u delu u kome je utvđen način obračunavanja najnižeg iznosa naknade za TV i radijsko emitovanje muzičkih dela Tarife naknada koje naplaćuje SOKOJ po osnovu emitovanja muzičkih dela na radio i televizijskim stanicama ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu osporenih odredaba navedene Tarife. (predmet IUo-631/2014)

Izvor: Vebsajt Ustavni sud,12.05.2016.
Naslov: Redakcija