Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADIONICA: EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PREKRŠAJIMA I POSLEDNJE IZMENE IZ 2016. GODINE, 3. JUNA 2016. GODINE


Privredna komora Beograda i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast započeli su realizaciju serije jednodnevnih radionica na temu "Efekti primene Zakona o prekršajima i poslednje izmene iz 2016. godine", koje će se realizovati u maju i junu 2016. godine.

Predavači na prvoj radionici bile su sudije Prekršajnog apelacionog suda Zoran Pašalić, predsednik Suda i Ana Đurović.

Na radionici su obrađene sledeće teme:

  • Najznačajnije novine u Zakonu o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
  • Odgovornost za prekršaj privrednih subjekata (preduzetnika i pravnih lica) i odgovornih lica.
  • Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku
  • Izmene u sistemu prekršajnih sankcija
  • Prekršajni nalog
  • Sporazum o priznanju prekršaja

Zbog velikog interesovanja Privredna komora Beograda će u saradnji sa USAID-om nastaviti sa aktivnostima iz ove oblasti, a sledeća radionica biće održana 3. juna 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Beograda, 13.05.2016.
Naslov: Redakcija