Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARA: POSTOJEćI UGOSTITELJSKI OBJEKTI, KAO OBJEKTI čIJA JE IZGRADNJA ILI REKONSTRUKCIJA ZAPOčETA ILI ZAVRšENA PRE STUPANJA NA SNAGU OVOG PRAVILNIKA, MORAJU SE USKLADITI S ODREDBAMA OVOG PRAVILNIKA U ROKU OD JEDNE GODINE OD DANA NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU, ODNOSNO DO 18. JULA 2016. GODINE


1. maja 2016. godine zvanično je počela da se primenjuje Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji grada Novog Sada ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015 - dalje: Odluka), koja podrazumeva da kafići radnim danima mogu da rade do 23 sata, a novina je što će vikendom raditi samo do ponoći.

Odluka je naišla na oštra negodovanja ugostitelja, koji smatraju da grad koji pretenduje da bude Evropska prestonica mladih, ne sme da im skraćuje radno vreme i dodaju da je turistička grana jedna od važnijih za budžet.

Predstavnici ugostitelja Novog Sada, pre Skupštine ugostitelja, sastali su se sa predstavnicima nadležnih gradskih službi, zatim Sektora za vanredne situacije MUP-a i protivpožarne inspekcije, sa kojima su pokušali da nađu rešenje za radno vreme ugostiteljskih objekata.

Još jedna tema za raspravu i novi problem koji se javlja jeste Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015 - dalje: Pravilnik) prema kome postojeći ugostiteljski objekti moraju uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Pravilnika u roku od jedne godine od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno do 18. jula 2016. godine. Najveći problem su vremenski rokovi, kažu ugostitelji.

"Treba zatrpati Urbanizam zahtevima za te upotrebne dozvole, oni nisu u mogućnosti da u nekom određenom vremenskom periodu to ispoštuju, pa je čak moguće da neko ne može da dobije upotrebnu dozvolu, da budu odbijeni, što se tiče protivpožarnih inspektora, njih ima svega šest. Tako da je tu isto malo problem, morate da tražite kad hoćete da izvršite neke radnje da inspektor izađe na kontrolu, a dobili smo od MUP-a da oni mogu da izađu, jer trenutno nemaju nekih velikih poslova i da će biti u stanju da to ispoštuju u narednom periodu", kaže Dragan Stanojević, ugostitelj.

Iz uprave za preventivu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, kažu da je veliki broj objekata ugostiteljskog tipa već prilagođen odredbama ovog Pravilnika, koje podrazumevaju razne organizacione mere zaštite od požara, kao i tehničke mere, odnosno, ugradnju niza sistema za zaštitu od požara.

"Što se tiče samog Pravilnika njegove odredbe nisu donele nešto što je neizvodljivo, dakle sve ono što podrazumeva jednu bezbednost lica i njihove živote mi smo se trudili da to uokvirimo sa ovim tehničkim propisom", kaže Ivan Zarev, načelnik uprave za preventivu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.

Iako su ugostitelji izrazili zabrinutost zbog kratkog vremenskog roka za ispunjenje svih tačaka iz Pravilnika, iz uprave za preventivu, sektora za vanredne situacije MUP-a kažu da do današnjeg dana nije pokrenuta nikakva inicijativa sa njihove strane za produženje tog roka.

"Tako da ćemo mi startovati sa njegovom primenom i inspekcijskim nadzorom utvrđivati da li ti objekti ispunjavaju ili ne ispunjavaju uslove i preduzimati odgovarajuće mere. Naravno, ukoliko bude takve inicijative da se taj rok prolongira, naravno da će se to razmatrati", kaže Ivan Zarev, načelnik uprave za preventivu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.

Novosadski ugostitelji će se u narednom periodu sastati sa kolegama iz Beogradskog udruženja ugostitelja, sa kojima će razgovarati o Pravilniku, sa ciljem da se on prilagodi realnim uslovima rada i kako bi se što bolje sprovodio.

Izvor: Vebsajt RTV, 12.05.2016.
Naslov: Redakcija