Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 15.5.2014. GODINE


Vlada Vojvodine, na sednici kojoj je predsedavao predsednik Vlade dr Bojan Pajtić, prihvatila je informaciju o upisu studenata u visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač AP Vojvodina u školskoj 2013/2014, sa posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih zajednica

U Vojvodini se visoko obrazovanje na strukovnim studijama ostvaruje u devet visokih škola strukovnih studija i jednoj privatnoj visokoj školi strukovnih studija. U školskoj 2013/2014, upisano je ukupno 9.628 studenata, od kojih se 3.508 školuje na teret budžeta, dok njih 6.120 plaćaju školarinu.

U školskoj 2013/2014, u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija u svih devet visokih škola strukovnih studija, upisano je ukupno 2.804 studenata, što je za 1,65 odsto manje u odnosu na planiran broj studenata. Od navedenog broja, 1.228 studenata se školuje na teret budžeta, dok 1.576 studenata plaća školarinu.

U odnosu na ukupan broj brucoša, studenti pripadnici pojedinih nacionalnih zajednica, zastupljeni su sa 14,73 odsto (379 studenata). Pripadnici mađarske nacionalne zajednice zastupljeni su sa 9,88 odsto, romske sa 1,16 odsto, slovačke sa 1,16 odsto, rumunske sa 0,89 odsto, hrvatske sa 0,82 odsto i rusinske nacionalne zajednice sa 0,82 odsto.

U tekućoj školskoj godini, na mađarskom nastavnom jeziku nastavu je slušalo 556 studenata, na rumunskom 44 studenta, na romskom 41 student i na slovačkom jeziku 18 studenata. Mogućnost da prijemni ispit polažu na maternjem jeziku iskoristilo je ukupno 238 studenata.

Vlada Vojvodine je iz tekuće budžetske rezerve usmerila dva miliona dinara Udruženju građana "Vera ljubav nada" iz Novog Sada za finansiranje dela troškova realizacije projekta "Hearts in Harmony" ("Srca u harmoniji"). Sredstva u iznosu od 500 hiljada dinara usmerena su Udruženju građana "Mensa Srbije" za finansiranje dela troškova organizovanja 4. Festivala pameti, dok je Udruženju Srba iz Hrvatske u Vojvodini usmereno 100 hiljada dinara za finansiranje dela troškova organizovanja sabora "Krušedolska zvona 2014". Takođe, vojvođanskim sportskim klubovima - Kajak - kanu savezu Vojvodine, Planinarskom savezu Vojvodine i Plivačkom savezu Vojvodine, koji su se obratili za pomoć Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, upućena je pomoć u neophodnoj sportskoj opremi.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 15.5.2014.