Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA: Iznos sredstava predviđen za dodelu 470 miliona dinara


Ministarstvo pravde raspisalo je novi Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet), a ukupan iznos koji je predviđen za dodelu je 470 miliona dinara.

Zainteresovani za učešće na četvrtom javnom konkursu za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta prijave treba da podnesu u pisanoj formi u roku od 20 dana od oglašavanja konkursa u "Sl. glasniku RS".

Pravo učešća na konkursu imaju svi nosioci projekta iz oblasti javnog interesa (zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad...), a predlog o raspodeli sredstava donosi Komisija Ministarstva pravde sačinjena od predstavnika relevantnih institucija.

Na internet prezentaciji Ministarstva pravde objavljeni su kriterijumi za vrednovanje projekata, način podnošenja prijava i rok u kome one treba da se podnesu, kao i potrebna dokumentacija za učešće na konkursu.

Od 2016. godine, Ministarstvo pravde je raspisalo tri javna konkursa za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta i tokom tri godine, izdvojilo je više od 1,148 milijardi dinara za skoro 300 projekata od javnog interesa. Svi dosadašnji korisnici sredstava iz prethodna tri konkursa mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva pravde.

Ovakav način dodele sredstava po osnovu oportuniteta uveo je transparentnost u postupak raspodele, koji je definisan Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013).

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 12.04.2019.
Naslov: Redakcija