Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENA DIREKTIVA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA NA JEDINSTVENOM DIGITALNOM TRŽIŠTU: Zemlje članice EU imaće rok od 2 godine za implementaciju odredbi Direktive u nacionalno zakonodavstvo


26. marta 2019. godine Parlament EU odobrio je tekst Direktive o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu. Do usvajanja teksta Direktive došlo je nakon dve i po godine mukotrpnih pregovora koji su bili praćeni, do sada neviđenom pažnjom široke svetske javnosti. Za tekst direktive je glasalo 348 članova Evropskog Parlamenta dok je protiv bilo njih 274. Bilo je i uzdržanih i to: 36. I pre sagledavanja konkretnih odredbi Direktive, iz ovih podataka i informacija jasno je da su Direktivom predložene izmene u režimu autorsko pravne zaštite, sporne za mnoge učesnike tržišta EU.

15. aprila 2019. godine, zemlje članice EU u Evropskom savetu usvojile su Direktivu o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (Directive EU2019 of the European Parliament and of the Council on copyright and related rights in the Digital Single Market). Ovo je bila poslednja, formalna faza u postupku donošenja nove Direktive. Nakon potpisivanja, Direktiva će biti objavljena u Službenom glasilu Evropske unije a potom, 20 dana nakon objave stupiće na snagu. Zemlje članice imaće rok od 2 godine za implementaciju odredbi Direktive u nacionalno zakonodavstvo.

Direktiva će doneti mnogobrojne izmene dosadašnjeg autorskog- pravnog režima. Na primer biće povećan broj obaveznih ograničenja od autorskog prava i to za potrebe podučavanja i obrazovanja, očuvanja kulturnog nasleđa, a biće dozvoljeno i rudarenje teksta i podataka za potrebe istraživanja. Takođe, izdavači će steći novo (srodno) pravo u vezi sa on line korišćenjem njihovih izdanja od strane agregatora vesti kao što su platforme društvenih medija i pretraživača, a komercijalni pružaoci usluga deljenja sadržaja na internetu (mreži), čija je glavna svrha da omoguće javnosti pristup velikom broju dela zaštićenih autorskim pravima imaće obavezu da dobiju odobrenje nosioca autorskog i srodnog prava (uz plaćanje odgovarajuće naknade), kako bi javnosti saopštili autorska dela. U slučaju da ne mogu dobiti takvo odobrenje, pružaoci usluga deljenja sadržaja na mreži biće odgovorni za neovlašćeno postavljanje sadržaja zaštićenog autorskim pravom osim ako ne dokažu da su uložili najveći trud da dobiju licencu za takav sadržaj.

Izvor: Redakcija, Zorica Gulas, 15.04.2019.