Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SPORAZUM O PRIZNANJU PRIVREDNIH PREKRŠAJA OD JUNA 2018. GODINE: Sporazum neće moći da sklope oni koji su ometali inspektore u kontroli ili je za prekršaj predviđena fiksna novčana kazna. Tada se izdaje prekršajni nalog. Predlaže se i jedinstveni sistem kažnjavanja da bi se izbeglo izricanje različitih kazni za ista dela, a pravi se i razlika između povratnika i onih koji prekršaj prave prvi put


Sporazum o priznanju prekršaja koji se dobro pokazao u sferi saobraćaja, primenjivaće ubuduće i tržišna i inspekcija rada. To bi trebalo da onemogući one koji nelegalno posluju da izbegnu kazne. Inicijativu je pokrenuo NALED, a nova praksa počeće već u junu 2018. godine.

Šta god da inspektor u prodavnici nađe a da nije upisano u knjigu prometa, prekršaj je koji trgovca može da košta od 100 hiljada do milion dinara. Novina je da ukoliko ispravi grešku, sa inspekcijom može da sklopi sporazum o priznanju prekršaja i tako umanji kaznu.

"Postoji veliki deo privrede koji, da li zbog loše interpretacije ili primene zakona, dođe u situaciju da im se piše ova vrsta prekršaja, koji na ovaj način može da sebi uštedi značajno i vreme a i sudovima značajno vreme i troškove. I na ovaj način da oslobodimo kapacitet sudova kako bi u velikoj meri radili na onim slučajevima koji imaju efekat pre svega na tokove sive ekonomije", kaže Dragan Pušara iz Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor.

Sporazum o priznanju krivice neće moći da sklope oni koji su ometali inspektore u kontroli ili je za prekršaj predviđena fiksna novčana kazna. Tada se izdaje prekršajni nalog.

U NALED-u ističu da se za državu korist ogleda u tome što će postupci biti kraći i jeftiniji i da će korist imati i budžet. Dodaju da će postojati i izvesnost u kažnjavanju jer sada priličan broj prekršajnih postupaka zastari.

"Ilustrativno je na primer da je čak 46 odsto prekršajnih prijava koje je pisala sanitarna inspekcija tokom 2014. i 2015. godine zastarela", navodi Pušara.

Privrednici koji imaju iskustva sa priznavanjem krivice u saobraćajnim prekršajnim postupcima znaju prednosti nove prakse.

NALED predlaže i jedinstveni sistem kažnjavanja da bi se izbeglo izricanje različitih kazni za ista dela, a pravi se i razlika između povratnika i onih koji prekršaj prave prvi put.

Navode da su sačinjene tabele sa određenim kriterijumima i iznosima i da se u skladu s tim, dolazi do kazne.

Elemente za priznavanje prekršaja do juna će razraditi, tržišna i inspekcija rada, a kasnije i svih 35 inspekcija koje izriču prekršajne prijave.

Izvor: Vebsajt RTS, Ruža Jeremić Turudić, 15.04.2018.
Naslov: Redakcija