Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SRBIJA PRATI PRIMENU PREPORUKA UN O LJUDSKIM PRAVIMA


Savet za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava u punom kapacitetu nastavlja da prati sprovođenje obaveza koje je naša zemlja preuzela u oblasti zaštite i unapređenja stanja ljudskih prava prema UN, izjavila je direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović.

Paunović je otvorila šestu po redu sednicu pomenutog saveta, na kojoj su članovi tog tela razmatrali aktivnosti koje su realizovane od poslednje sednice, kao i obaveze koje treba izvršiti u narednom periodu kada je u pitanju sprovođenje preporuka UN.

Tom prilikom, posebna pažnja je posvećena izveštavanju za Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR), kroz koji je Srbija prošla 24. januara 2018. godine u Ženevi.

Paunović, koja je tada predvodila državnu delegaciju, upoznala je članove Saveta sa tim da je naša država najvažnijem telu UN u oblasti ljudskih prava predstavila četvorogodišnje napore kako u pogledu zakonodavnog okvira i jačanja institucionalnih kapaciteta, tako i u ispunjavanju preporuka iz prethodnog ciklusa.

Ona je prenela da su države članice UN pohvalile inkluzivan i transparentan proces izrade državnog izveštaja za UPR, koji je, pored državnih organa, uključio i organizacije civilnog društva, nezavisna tela i međunarodne organizacije.

Paunović, koja je i predsednik Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava, ukazala je na to da je posebno važno što su države članice UN osnivanje ovog tela prepoznale kao napredak u praćenju stanja ljudskih prava.

Srbija je, kako je podvukla, jedina zemlja u regionu koja na sistematski način prati primenu preporuka UN u oblasti ljudskih prava.

Ona je objasnila da su u procesu razmatranja izveštaja Srbije za Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda učestvovale 74 zemlje članice UN, koje su postavljale pitanja delegaciji i davale preporuke tokom interaktivnog dijaloga.

Srbija je od država članica UN dobila 190 preporuka, od kojih je naša delegacija na licu mesta prihvatila 74, a za preostalih 116 preporuka se obavezala da će Savetu za ljudska prava dostaviti naknadno pisano izjašnjenje, precizirala je Paunović.

Ona je obavestila članove Saveta o tome da je po povratku u Beograd delegacija pristupila na odgovoran način razmatranju dobijenih preporuka i da je timskim radom svih resora u Vladi došlo do usaglašavanja odgovora u vezi sa statusom preporuka koji treba da bude dostavljen Ujedinjenim nacijama.

Svi učesnici su postigli saglasnost o tome da je Savet najbolja platforma za dijalog sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim akterima, kako bi se čula različita mišljenja i unapredio proces praćenja i sprovođenja preporuka UN.

Sednici Saveta su, pored članova, prisustvovali i predstavnici organizacija civilnog društva, nezavisnih državnih organa i međunarodnih organizacija.

Izvor: Vebsajt Vlade, 12.04.2018.