Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZA GODINU DANA ISPUNJENA SAMO JEDNA OBAVEZA U PROCESU OTVARANJA UPRAVE


U procesu otvaranja uprave u Srbiji ima pomaka, ali ostalo je još mnogo toga da se uradi, pokazao je Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu, koji je predstavio Centar za evropske politike (CEP).

"Od svih obaveza koje je Srbija bila dužna da ispuni, nakon godinu dana je samo jedna ocenjena kao ispunjena u potpunosti, dok je 57 odsto obaveza ocenjeno kao delimično ispunjeno. Dakle, napretka svakako ima, ali i nedostataka, najviše kada je u pitanju kašnjenje u preduzimanju nekih mera", rekla je programska direktorka CEP Milena Lazarević.

U izveštaju se navodi da je ostvaren napredak u komunikaciji uprave sa građanima.

"Treba da budemo svesni da se stagnacija u otvaranju uprave direktno negativno odražava i na stepen demokratičnosti i odgovornosti u zemlji, budući da nema odgovornosti ako nema transparentne i otvorene uprave", rekla je Lazarević.

U Izveštaju se navodi i da je još jedan od problema to što građani Srbije nemaju dovoljno načina da utiču na proces izrade propisa i predloga javnih politika, a još manje za praćenje njihove implementacije.

Srbija znatno zaostaje za svojim susedima, članicama EU, kao što su Hrvatska, Bugarska, Rumunija i Slovenija i kada je u pitanju budžetska transparentnost, naveo je CEP.

"Prema Open Budget Survey, Vlada Republike Srbije tek četiri od osam ključnih budžetskih dokumenata objavljuje online. Ovo ne pruža mnogo mogućnosti za učešće javnosti u budžetskom procesu", naveo je CEP.

Izvor: Vebsajt N1, 14.04.2018.
Naslov: Redakcija