Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA STRATEGIJE FINANSIJSKIH ISTRAGA I PRATEĆEG AKCIONOG PLANA


Ministarstvo pravde poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa Radnom verzijom Strategije finansijskih istraga i pratećeg Akcionog plana, kao i da daju svoje komentare.

Tekst Strategije možete pogledati ovde a Akcionog plana ovde (ONLINE)

Radnu verziju Strategije finansijskih istraga i pratećeg Akcionog plana izradila je radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva pravde, Saveta za borbu protiv korupcije, Poreske uprave, Poreske policije, Uprave za sprečavanje pranja novca, Uprave carina, Narodne banke Srbije, Agencije za privredne registre, Agencije za privatizaciju, Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, Vrhovnog kasacionog suda, Uprave carina, Bezbednosno-informativne agencije, Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Beogradske berze, Centralnog registra HOV.

Primedbe, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca (ONLINE) na elektronsku poštu: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs, ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26 sa napomenom: "Radna verzija Strategije finansijskih istraga i pratećeg Akcionog plana". Rok za dostavljanje komentara je 15 dana. 

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 15.4.2015.