Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraIZMENE ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI: KOMUNALCI BI USKORO MOGLI DA ZAUSTAVLJAJU VOZILA I PRIVODE LICA SUDIJI ZA PREKRŠAJE


Pripadnici komunalne policije moći će da zaustavljaju vozila, što će biti jedno od novih ovlašćenja koja će dobiti promenom Zakona o komunalnoj policiji.

 ‘’Komunalci bi uskoro mogli da zaustavljaju vozila i privode lica sudiji za prekršaje’’, rekao je Nikola Ristić, načelnik komunalne policije Beograda.

Između ostalih novih ovlašćenja, komunalci bi prema ranijim najavama Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu i lokalnu samoupravu mogli da budu zaduženi i za zaustavljanje ‘’divljih’’ taksista i sprovođenje uličnih prodavaca do sudije za prekršaje.

Pripadnici komunalne policije će dobiti nove uniforme i obuću.

Razlog uvođenja noviteta je pre svega pitanje bezbednosti, ali i novih ovlašćenja, koja će komunalci imati nakon usvajanja izmena Zakona o komunalnoj policiji.

Radna uniforma službenika komunalne policije uskoro će imati fluorescentna obeležja, nalik onim uniformama saobraćajne policije, osim toga biće izrađene od kvalitetnijeg materijala, koji će biti otporan na vetar i kišu.

Izvor: B92, Večernje novosti

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print