Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI - ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Ustavni sud bi do kraja marta 2018. godine trebalo da razmatra inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona


Ustavni sud Srbije trebalo bi do kraja ovog meseca da razmatra inicijativu Udruženja vojnih penzionera Srbije za pokretanje postupka radi ocene ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016), koji je snazi od 28. oktobra 2014. godine.

U ovom udruženju, kažu, da je na sajtu suda najpre bilo objavljeno da će veliko veće o inicijativi raspravljati u drugom i trećem kvartalu prošle godine, ali do toga još uvek nije došlo.

Udruženje je prvi put sudu inicijativu za ocenu ustavnosti podnelo 25. aprila 2016. godine, ali pošto odgovora nije bilo ponovo su uputili zahtev da im se odgovori dokle se stiglo u postupanju. Nedavno je stigao odgovor da predmet nije razmatran na sednici prvog Velikog veća Ustavnog suda, te da je razmatranje predviđeno u periodu januar–mart 2018. godine – kaže predsednik ovog udruženja Ljubomir Draganjac.

Oni, međutim, umesto odgovora do kraja meseca, očekuju da će se sve odložiti za drugu polovinu godine, jer niko od nadležnih u vladi ne pominje ukidanje ovog zakona, a skeptični su da će penzioneri, koji su u međuvremenu podnosili zahtev PIO fondu za donošenje uverenja o povraćaju umanjenih penzija, išta uspeti da urade.

Veliki broj penzionera, među kojima je i Aleksandar Popović, major avijacije u penziji, kome je PIO fond dostavio odgovor o ukupnom dugu i po mesecima i po danima, pita čemu sada to i šta mu to uopšte znači?

Draganjac kaže da, osim troškova za sudske takse, koje će penzioneri morati da plate, teško nešto mogu da dobiju, ali da svako ima pravo da se žali.

Jasmina Belić, advokat, kojoj penzioneri, kako se može videti na satu Udruženja sindikata penzionera Srbije, mogu dati punomoćje, poručuje da oštećeni treba da nastave s podnošenjem zahteva, jer postoji pravni osnov da se spor dobije.

Ne želim da otkrivam mehanizme, koje ću primeniti u ovom parničnom postupku, ali ne treba gubiti iz vida da je penzija neotuđivo pravo i svojina svakog pojedinca koju ne može niko da im oduzme, jer se zna kako su penzije zarađene – kaže ona.

Upitana šta da rade penzioneri koji nemaju para za advokata, odgovara da je ovde reč o penzionerima čija su primanja pre umanjenja bila visoka, te da ima onih kojima država do sada duguje između 800.000 i 900.000 dinara. Za vraćanje tolikog novca, penzioneru ne bi trebalo da predstavlja problem da plati sudsku taksu od 35.000 ili 40.000 dinara.

Međutim, ni advokati nisu saglasni među sobom, pa Vlada Jovanović, kaže da penzioneri mogu da idu do Strazbura, ali da će i tamo najverovatnije biti odbijeni.

Na osnovu obračuna gde je naveden ukupan dug, penzioner može da napiše tužbu parničnom sudu za sticanje para bez osnova za iznos naveden u potvrdi dobijenoj od Penzijskog fonda.

Od suda može da traži da mu se priznaju potraživanja kakva su navedena u rešenju i tom prilikom će morati da plati sudsku taksu koja zavisi od visine potraživanja, a ide od 10.000 do 50.000 dinara. Nakon prvostepene sudske odluke, penzioner može ponovo da se žali, nakon čega se donosi presuda. Ako i prvi i drugi put sud odbije žalbu, oštećeni može da se žali Ustavnom sudu. Ako ga i on odbije, može da se za pomoć obrati Strazburu – kaže Jovanović.

Međutim, neizvesno je da li će išta uspeti da uradi, jer oštećeni mora da zna "da je poseban zakon jači od opšteg", što je ovde slučaj. Država je pre četiri godine donela poseban Zakon, koji je sada jači od penzijskog zakona – zaključuje ovaj advokat.

Inače, računica pokazuje da država po osnovu smanjenja penzija, za oko 700.000 penzionera, mesečno uštedi 16 milijardi dinara.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 14.03.2018.
Naslov: Redakcija