Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKA KOMISIJA OBJAVILA NOVE MATRICE DIJAGONALNE KUMULACIJE POREKLA ROBE U PAN-EVRO –MED ZONI


U Službenom listu EU, serija C, br. 73 od 9.3.2017. godine, Evropska komisija objavila je nove matrice dijagonalne kumulacije porekla robe koje sadrže datume početka primene dijagonalne kumulacije porekla robe između strana ugovornica PEM konvencije.

Novine se ogledaju u sledećem:

            - od 1.12.2016. godine moguća je dijagonalna kumulacija porekla robe u skladu sa članom 3. Priloga I PEM Konvencije, između EU i Moldavije,

            - od 9.12.2016. godine, moguća je dijagonalna kumulacija porekla robe u skladu sa u skladu sa članom 3. Priloga I PEM Konvencije između EU i Bosne i Hercegovine.

Ovim su se stekli uslovi za primenu dijagonalne kumulacije porekla robe u skladu sa članom 3. Priloga I PEM Konvencije između EU i svih CEFTA strana ugovornica (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Moldavije, Srbije i Kosova u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN).

Kao značajno treba izdvojiti da je ovim novinama Moldavija po prvi put uključena u SAP kumulativnu zonu. Na primeru Srbije ovo znači da je dijagonalna kumulacija porekla robe između EU, Srbije i Moldavije, moguća od 1.12.2016. godine.

Izvor: Redakcija, Tatjana Stanić, 15.03.2017.