Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNICI O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE SAMOOPOREZIVANJEM NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Kako su izmene pravilnika izvršene u toku zakonskog roka za podnošenje poreskih prijava i poreskog bilansa (obrasci PPDG-1S i PB 2) Poreska uprava prihvata kao ispravne obrasce koji su važili pre navedenih izmena


Pravilnikom o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017) i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017), koji su stupili na snagu 1. februara 2017. godine, izvršene su izmene u Obrascu PB 2 i Obrascu PPDG 1S.

Kako je izmena izvršena u toku zakonskog roka za podnošenje poreskih prijava i poreskog bilansa Poreska uprava obaveštava da prihvata kao ispravne obrasce poreske prijave i poreskog bilansa (obrasci PPDG-1S i PB 2), koje obveznici poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za 2016. godinu podnose na obrascima koji su važili pre navedenih izmena pravilnika.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 14.03.2017.
Naslov: Redakcija